Beslutet innebär inte andra besparingar i skolan

Beslutet att inte lägga ner några förskolor eller skolor betyder inte att det görs andra besparingar på grundskolan, förklarar politiker i ett svar till “Oroliga lärare”.

"I kämpiga tider är det lätt att vi vänder oss mot de som finns oss nära, och bråkar inbördes istället för att försöka lösa de större problemen ihop. Just nu ser vi den faran", skriver Lars Johansson (V),  Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S) och Peter Karlsson (C) i ett svar till "Oroliga lärare".

"I kämpiga tider är det lätt att vi vänder oss mot de som finns oss nära, och bråkar inbördes istället för att försöka lösa de större problemen ihop. Just nu ser vi den faran", skriver Lars Johansson (V), Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S) och Peter Karlsson (C) i ett svar till "Oroliga lärare".

Foto: Jimmy Karlsson

Insändare2024-02-22 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beslutet förra veckan om att inte lägga ner någon förskola eller skola innebär inte att det ska göras andra besparingar på grundskolan. En av våra slutsatser utifrån den utredning och följande diskussioner som har legat till grund för beslutet är att det blir svårt att spara mer på grundskolan, och det är därför inget vi föreslår. 

Sänkning av elevpengen som nu får effekt beslutades under 2023. Vi är väl medvetna om att det finns behov av mer resurser i våra skolor. Samtidigt tror vi att alla vet i vilka ekonomiskt utmanande tider vi lever i, och där staten inte skjuter till tillräckliga resurser till kommunen för de många och stora uppdrag vi har. 

Det är viktigt att betona att vi alla i kommunen står inför våra utmaningar tillsammans. Minskande befolkning samtidigt som vi blir fler äldre är en av orsakerna till kommunens ansträngda ekonomi. Vimmerby är en landsbygdskommun och gentemot övriga Sverige har vi samma utmaningar som vi inom kommunen ser mellan de mindre tätorterna och centralorten. 

Trots utmaningarna vill vi hitta positivitet och utveckling, och Vimmerby är en kommun som har goda förutsättningar att lyckas. För att göra det krävs det dock att vi arbetar tillsammans. I kämpiga tider är det lätt att vi vänder oss mot de som finns oss nära, och bråkar inbördes istället för att försöka lösa de större problemen ihop. Just nu ser vi den faran, både i vår kommun och i ett större perspektiv i världen.

Vi hittar inte framtidstro genom att peka ut en annan grupp som problemet. Oavsett om man bor på landet eller staden, är ung eller gammal, arbetar i skolan, äldreomsorgen eller som tjänsteman, är vi beroende av varandra. Vi kommer vara tvungna att anpassa oss på olika sätt, och vi vill ha en öppen och fri debatt om hur det ska gå till. Ingen ska tveka att säga sin åsikt, för det är genom att ställa åsikter mot varandra som vi hittar lösningarna. Tillsammans är vägen framåt.