Vill fylla på en skola som redan är överfull

Varför så tyst om möjligheten att bussa ut barn från Vimmerby till andra skolor, undrar insändarskribenten.

Det ses ofta som helt orimligt att bussa elever från Vimmerby till andra skolor, menar insändarskribenten. "Den här frågan blir särskilt tydlig när man från kommunen pratar om att ingen skola ska läggas ner om de kvarvarande skolorna behöver byggas om eller byggas ut. Men hur ser det egentligen ut idag?"

Det ses ofta som helt orimligt att bussa elever från Vimmerby till andra skolor, menar insändarskribenten. "Den här frågan blir särskilt tydlig när man från kommunen pratar om att ingen skola ska läggas ner om de kvarvarande skolorna behöver byggas om eller byggas ut. Men hur ser det egentligen ut idag?"

Foto: Vimmerby Tidning arkiv

Insändare2024-01-08 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolfrågan går het i Vimmerby igen. Flera aspekter lyfts fram. Ekonomi, pedagogik, resväg, levande landsbygd, med flera.

Det finns dock en fråga som ofta får passera helt utan anmärkning, och det är den som Landsbygdspartiet oberoende nu förde fram i insändaren "Hur tänker Vimmerby kommun – rena pensionärsorter?" – möjligheten att bussa barn ut från staden till andra skolor. Det ses ofta som helt orimligt (vägen UT från stan är av någon anledning alltid längre än vägen IN). Den här frågan blir särskilt tydlig när man från kommunen pratar om att ingen skola ska läggas ner om de kvarvarande skolorna behöver byggas om eller byggas ut. Men hur ser det egentligen ut idag?

Det pratas om att det finns en kapacitet i kommunen för betydligt fler elever än de som finns, men redan här är läget så att säga ”dopat”. Både Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola har delar av sin verksamhet i paviljonger. Genom tidningarnas grävande (Vimmerby Tidning den 19 december 2023) får vi den exakta siffran för Astrid Lindgrens skola. Idag går det 316 elever i F-6. En siffra som väntas öka till 335 fram till 2028. Men kapaciteten för skolan är endast 270 elever men genom de befintliga tillfälliga lösningarna möjliggör 420 elever.

AL är en rimlig mottagande skola för Rumskulla då sexorna redan går där. Det betyder att man vill fylla på med fler elever på en skola som egentligen redan är överfull. En skola som kommunen hyr in paviljonger för att lösa platsbristen. Detta är tydligen att föredra framför befintliga skollokaler.

Men vad gäller egentligen? Får man bussa barn bort från sin närmaste skola? Helen Nilsson skriver följande på Facebook under LPo:s insändare:

"Det finns även regelverk om den skola man tillhör, men om man tillhör en skola i Vimmerby så kan vi inte tvinga en elev till en annan skola så länge det finns plats i Vimmerby!

Skulle det däremot vara platsbrist på en skola så kan man bli erbjuden plats på annan skola tillfälligtvis, eleven har då alltid rätt att flytta tillbaka så fort det blir en plats ledig!"

Det hon säger är helt korrekt enligt regelverket. Man kan inte tvinga bort en elev från dess närmaste skola, men vid platsbrist är hänvisning möjligt. I Vimmerby har man dock valt bort hänvisningsmöjligheten till förmån för att hyra in paviljonger. Något som nu får konsekvenser på andra skolor.

Vimmerby kommun redogör dock på sin hemsida exakt vad som gäller vid platsbrist (https://www.vimmerby.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/val-av-skola-anvisad-plats): "När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan."

Detta är givetvis ett jobbigt beslut att behöva ta, här kan många faktorer spela in och det är samtidigt dessa som blir högaktuella nu när skolor långt ifrån Vimmerby tätort är nedläggningshotade. Vi pratar nämligen om barn som i mycket stor utsträckning också går på fritids. Skolskjuts beviljas vanligtvis endast i anslutning till skoldagen vilket betyder att föräldrarna själva ansvarar för transporten om barnet också ska gå på fritids. Jobbar man då i ”fel” riktning jämfört med den skola barnen hänvisas till blir det både dyrare och betydligt mer tidskrävande för familjerna. Ett omak som ändå tydligen är okej att det drabbar familjer utanför Vimmerby tätort.

Slutligen, varför har inte vi på mottagande skolor blivit hörda? Även om skolplatser finns innebär de här nedläggningar ett ökat elevantal på 50-70 procent för både Södra Vi och Frödinge skolor. Förväntar man sig verkligen att det inte ens ska märkas för barn och lärare?