Fortsatt tufft för Boklok – men nya signaler tyder på en vändning

Det är fortsatt tufft för Boklok i Gullringen. "Vi ligger på den nivå vi legat ungefär hela tiden det sista året. Så det är väldigt låga volymer i förhållande till vad vi är vana vid", säger fabrikschef Robert Gurbin.

Bokloks husfabrik i Gullringen är starkt påverkat av situationen i branschen. Men enligt den senaste prognosen från Boverket så kommer det ske en vändning i bostadsbyggandet.

Bokloks husfabrik i Gullringen är starkt påverkat av situationen i branschen. Men enligt den senaste prognosen från Boverket så kommer det ske en vändning i bostadsbyggandet.

Foto: Eva Harrysson

Gullringen2024-07-02 05:30

Boverkets senaste byggprognos pekar på att höga räntor, höga byggnadskostnader och en allmän osäkerhet bromsar bostadsbyggandet under året, men att det väntas en vändning uppåt under 2025. Hos husfabriken i Gullringen är orderingången fortsatt låg. 

–Det har inte varit medvind de sista åren. Flera saker har påverkat oss. Bland annat inflationen och innan dess pandemin. Sedan finns det generellt sett en viss vändning i bostadsutvecklingen i Sverige. Det går ganska sakta men säkert framåt. Men det är inte så att vår försäljning har ökat något markant, säger Robert Gurbin.

Under början av året kom nyheten att Boklok behövde varsla stora delar av sin personalstyrka. Det varslet står fortfarande fast och från att ha haft 220 anställda 2022 så kommer siffran landa på 18. 

– Vi håller inte på med någon återanställning utan det varslet som är lagt är lagt och kommer slå igenom fullt ut runt oktober. Just nu har vi produktion och är lite drygt 40 personer i produktion och ungefär 15-16 tjänstemän. 

undefined
Robert Gurbin är fabrikschef på Boklok Gullringen. Under sen höst kommer fabrikens jättevarsel slå igenom fullt ut om inte orderingången ökar innan dess.

Hur många som faktiskt kommer jobba på fabriken i höst styrs av hur situationen i branschen utvecklas de närmsta månaderna.

– Det beror helt på hur det går med beställningar. Tilltron till nybyggnation måste komma tillbaka och det måste uppstå ett sug. Det finns mycket producerat generellt sett till marknaden. Flertalet av bostadsutvecklarna har färdigproducerade hem. Den nivån måste komma ner till vettiga nivåer innan vi börjar producera ytterligare utöver det som vi har i produktion nu, säger Robert Gurbin.

Men däremot berättar han att det finns signaler på att situationen kommer att lätta framåt. 

– Vi ser och hör bostadssignaler om att det ljusnar och följer samhällsdebatten och riksbanken. Men det tar tid innan det slår igenom på nyproduktion. Det ska bli spännande att se hur saker utvecklas under semestern. Får vi en orderuppgång så kommer vi såklart att behöva vår personal.

Oskar Gramstad, nationalekonom på Boverket, säger i ett pressmeddelande att botten troligtvis är nådd. 

"Med en sänkning av styrräntan, förväntningar om ökad köpkraft och en lägre grad av osäkerhet i ekonomin som helhet, så talar mycket för att vi nu nått botten för bostadsbyggandet. Men det är ett fortsatt ansträngt läge och en del faktorer som behöver redas ut innan bostadsbyggandet ska komma i gång igen". 

Boverkets prognos

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 

Boverkets bedömning är att det påbörjas cirka 27 000 bostäder i år, varav 25 000 genom nybyggnad och 2 000 genom ombyggnader. Det är en minskning med cirka 16 procent jämfört med året före. Prognosen för år 2025 är att bostadsbyggandet vänder uppåt något, och att det påbörjas cirka 32 000 bostäder, varav 30 000 genom nybyggnad.

Prognosen publicerades 20 maj 2024. 

Källa: Boverket

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!