Gullringens GoIF summerade året

Under söndagen hade Gullringens GoIF sitt årsmöte. Där sammanfattades ett 2023 som föreningen känner sig nöjda med, trots ett minusresultat i ekonomin. "Allt har blivit dyrare och det märks också i föreningslivet", säger Jessica Eriksson.

Jessica Eriksson fortsätter som ordförande i Gullringens GoIF.

Jessica Eriksson fortsätter som ordförande i Gullringens GoIF.

Foto: Jimmy Larsson

Gullringen2024-03-11 14:28

Uppslutningen under årsmötet hade kunnat vara betydligt bättre, men mötet blev lyckat ändå. Det tycker Jessica Eriksson, ordförande i Gullringens GoIF.

– Det räcker med tre händer för att beskriva hur många som var där om man säger så. Vi hade önskat vara fler, men vi var en tapper skara, säger hon.

Under mötet summerades 2023 som ett ganska bra år, trots att det ekonomiska resultatet för året visar på minus 12 000 kronor. Enligt Jessica Eriksson har det bland annat har att göra med investeringar som gjorts, bland annat i ett värmesystem, och att pengar las på föreningens jubileumsfirande.

– Det las en del pengar på 90-årsfirandet som det inte var budgeterat för i början av året. Dessutom har vi gjort en del investeringar och det tillsammans med en del omkostnader bidrar till att vi inte gör ett plusresultat. Allt har blivit dyrare och det märks också i föreningslivet.

Under mötet fattades även beslut för tiden framåt.

– Bland annat ska vi dra igång lite ny verksamhet tillsammans med Mosippans föräldraförening. Redan om en månad drar vi igång med barngymnastik, så det blir ett roligt tillskott.

Jessica Eriksson fortsätter som ordförande i minst ett år till. Dessutom blev det omval på styrelseledamöterna Peter Johansson och Tobias Gustafsson (två år). Mats Söderkvist är ny ledamot i styrelsen.

undefined
Jessica Eriksson fortsätter som ordförande i Gullringens GoIF.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!