Myndighet stoppar glashotell – entreprenören överklagar

Satsningen på ett unikt glashotell har stött på patrull men entreprenören Andrew Johnston ger inte upp och överklagar nu länsstyrelsens beslut om att stoppa projektet. "Vi kämpar för att det ska bli av", säger han.

Andrew Johnston, ägare och projektledare i Brännebro Kraft, har storslagna planer för Brännebro kraftstation i Gullringen. Bland annat vill han bygga världens första glashotell i ett vattenfall där.

Andrew Johnston, ägare och projektledare i Brännebro Kraft, har storslagna planer för Brännebro kraftstation i Gullringen. Bland annat vill han bygga världens första glashotell i ett vattenfall där.

Foto: Rebecca Forsgren Malmström

Gullringen2023-03-09 12:07

Ambitionen var att bygget av det världsunika glashotellet mitt i det 13 meter höga vattenfallet vid kraftstationen i Brännebro skulle påbörjas redan 2019, men fortfarande står inget hotell där. Ansökningar och besked har i omgångar dragit ut på tiden och i februari avslog länsstyrelsen en ansökan om att uppföra en grundplatta för hotellet i vattendraget. 

Entreprenören Andrew Johnston, som driver Brännebro Kraft AB, har nu valt att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

– Jag ska träffa min advokat idag och vi överklagar givetvis. Samtidigt tittar vi på alternativa lösningar och på sikt är jag inte orolig för att vi på något sätt ska kunna få till ett glashotell i Brännebro, säger han till Vimmerby Tidning.

undefined
Modellen i skala 1:8 visar hur glashotellet, som ska stå mitt under vattenfallet, är tänkt att se ut.

Ansökan som nu fått avslag skickades intill länsstyrelsen tidigt förra året och gällde förutom uppförandet av ett fundament bland annat också flytt av stenblock vid dammfoten. Beslutet att avslå ansökan motiverar myndigheten bland annat med att det inte är klarlagt att det skulle vara riskfritt för dammen att flytta stenblocken 

– Det tog ett helt år innan vi fick det här beskedet och det är jobbigt att vänta, men så ser spelet ut och det är bara för oss att vara med och spela, säger Andrew Jonhnston. 

Tror ni att ni kommer få rätt i Mark- och miljödomstolen?

– Självklart, annars skulle vi inte ha överklagat. Exakt hur våra chanser ser ut vill jag inte spekulera i innan jag träffat advokaten.

undefined
Vattenfallet i Brännebro, där tanken är att glashotellet ska byggas, är Kalmar läns högsta.

Vinner man är nästa steg att dra igång projekteringen och börja bygga men även om länsstyrelsens beslut står fast är Andrew fast besluten om att göra glashotellet till verklighet.

– Då får vi titta på en alternativ lösning och hitta på ett annat sätt att bygga. Vi ger inte upp det här och det är ju också därför som vi dragit igång Insamlingsstiftelsen Brännebro i samband med projektet. Vi planerar att gå vidare med hela satsningen och vi kämpar för att det ska bli av, säger han. 

undefined
Andrew Johnston köpte den gamla kraftstationen år 2016. Förutom glashotellet är målbilden att bygga upp ett kulturcentrum med både konst och teater som ska locka besökare till Brännebro.

En del i satsningen är att fräscha upp vandringslederna och den delen av projektet kommer enligt entreprenören snart igång. 

– Vi behöver bland annat bygga nya trappor och göra det lättare att ta sig runt. Det kikar vi på at göra i vår och det är inget som kräver tillstånd eftersom vi bara byter ut sådant som redan finns idag, säger Andrew Jonhnston. 

"Vi planerar att gå vidare med hela satsningen och vi kämpar för att det ska bli av", säger Andrew Johnston.
"Vi planerar att gå vidare med hela satsningen och vi kämpar för att det ska bli av", säger Andrew Johnston.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!