Ragnar, 89, samlar gäng och kämpar för hotade skolan

Nu tar pensionärsgruppen i Gullringen krafttag för att rädda hotade Brännebro skola från nedläggning. Ragnar Johansson och gruppen som han samlat ihop har massor av idéer och planer för att utveckla båda skolan och samhället.

Micce Rylander, Sten Holmström, Elving Nilsson och Leif Fors (vänstra raden) samt Ragnar Johansson, Sten Nilsson och  Börje Stefansson (högra raden) har bildat en grupp som ska ta upp kampen för skolan och Gullringens framtid.

Micce Rylander, Sten Holmström, Elving Nilsson och Leif Fors (vänstra raden) samt Ragnar Johansson, Sten Nilsson och Börje Stefansson (högra raden) har bildat en grupp som ska ta upp kampen för skolan och Gullringens framtid.

Foto: Johannes Widergren

Gullringen2024-02-08 19:00

För lite mer än en vecka sedan startade föräldrar med barn på förskolan Mosippan i Gullringen en föräldraförening för att tillsammans ta upp fighten för den nedläggningshotade förskolan. Även Brännebro skola i Gullringen är hotad och dess existens är återigen en fråga för politikerna. Profilen Micce Rylander blev inspirerad och började titta på vad pensionärerna kan hjälpa till med för att försöka rädda skolan i Gullringen och den tanken fick honom att kontakta Ragnar Johansson. 

– Då blev Ragnar förbannad. Sen gick han runt och knackade dörr och hittade de här gubbarna. Vi satt här och pratade i tisdags första gången, säger Micce Rylander.

Vimmerby Tidning träffar Ragnar Johansson, Sten Nilsson, Börje Stefansson, Leif Fors, Elving NIlsson, Sten Holmström och Micce Rylander på Gullringens Värdshus och Ragnar berättar att han vill kämpa för skolan.

– Vi vill lösa problemen i Gullringens samhälle. Kommunen tänker ta ifrån oss vår skola, de har redan varit och naggat i kanten på den och vi tycker att det räcker nu, säger han.

undefined
Ragnar Johansson (vänster) och Micce Rylander (höger) kom i kontakt efter att Micce börjat titta på vad pensionärerna kan hjälpa till med. "Kommunen tänker ta ifrån oss vår skola, de har redan varit och naggat i kanten på den och vi tycker att det räcker nu", säger Ragnar Johansson.

Flera av seniorerna har hantverksbakgrund och har redan tillverkat trähästar och andra olika typer av leksaker. En del av planen är att bli en resurs som kan förse barnen i skolan med slöjdkompetens. Samtidigt vill man hjälpa till och erbjuda sina tjänster som rastvakter.

– Skolan är ju en central punkt i ett samhälle och mister vi den så är det svårt att se någon framtid. Jag tycker inte att kommunen tänker på oss härute, utan det är Vimmerby tätort som är det viktiga. Det känns som om att vi mest är en belastning, säger Sten Holmström.

undefined
Förskolan Mosippan i Gullringen hotas också av nedläggning och nyligen startades en föräldraförening under parollen "Mosippan är fridlyst".

Under början av året har politikerna varit på turné i småorterna för att träffa folk och hittills har möten anordnats i Tuna, Rumskulla och Djursdala. På måndag är det Gullringens tur och då är hela pensionärsgruppen, som alla bor på orten, på plats.

– Vi vill fortsätta utveckla samhället och visa att det finns ett driv. Vi har ju ett företag, BoKlok, som går på knäna nu men de kommer att komma igen. Kan man göra någonting för att få folk att bosätta sig här så vill det, säger Sten Holmström.

– Vi har ett problem som heter skolan men en möjlighet som heter förskolan, den är knökfull och de har tackat nej till mellan 5 och 7 elever sista tiden. Det känns galet när vi sitter i den här situationen och vi måste lösa det, säger Micce Rylander.

Är det rimligt att pensionärer ska behöva gå in ideellt? 

– Vi är ju ett flockdjur och det är väl snarare konstigt om vi inte hjälps åt? De äldre kan lära de yngre. Tänk att få en egen tillverkning av förskolans leksaker, det vore ju fantastiskt. I förlängningen har vi såklart en shop som blir en turistattraktion också.

undefined
Gruppen hoppas hitta fler som vill vara med och hjälpa till, diskutera och smida planer för Gullringen.

Planerna för framtiden är många och stora. En idé som finns är att öka utrymmet för förskolan genom att nyttja skolans större lokaler. Utöver det vill man bland annat också fixa "kommunens roligaste skolgård." 

– Vi pratade om att bygga en gigantisk dinosaurie av hönsnät, säger Ragnar Johansson.

Pensionärsgruppen och föräldraföreningen är beredda att strida för Gullringen, men att utvecklas blir svårt om skolan försvinner.

– Då blir det så att folk köper hus här som sommarhus, sen så finns det bara folk här under sommaren samtidigt som de som bor här måste flytta till en plats där det finns arbete. Det är det vi är rädda för, att hela orten ska dö ut, säger Ragnar Johansson.

"Skolan är ju en central punkt i ett samhälle och mister vi den så är det svårt att se någon framtid", säger Gullringsbon Stefan Holmström.
"Skolan är ju en central punkt i ett samhälle och mister vi den så är det svårt att se någon framtid", säger Gullringsbon Stefan Holmström.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!