Beskedet: Då beslutar kommunen om vindkraftparkens öde

Vindkraftsdebatten blåser nu återigen upp till storm i Kinda. På kommunfullmäktige den 15:e juni tas nämligen slutgiltigt beslut om Gröningeetableringens vara eller icke vara.

Kinda kommun beslut om att till- eller avstyrka tillståndsansökan gällande åtta vindkraftverk i Gröninge utanför Hycklinge närmar sig.

Kinda kommun beslut om att till- eller avstyrka tillståndsansökan gällande åtta vindkraftverk i Gröninge utanför Hycklinge närmar sig.

Foto: Arkiv/Lars-Göran Bexell

Horn2020-05-27 14:00

Det var vid årsskiftet som bolaget Fred Olsen Renewables lämnade in en tillståndsansökan hos länsstyrelsen i Östergötland. Planerna som till en början innefattade maximalt 44 verk mellan Hycklinge och Horn hade skalats ned till åtta stycken. Energibolagets ansökan har sedan dess landat för remiss hos två instanser i Kinda kommun, samhällsbyggnadsnämnden (sbn) och kommunstyrelsen (ks). Den förstnämnda fattade sitt beslut under tisdagen (26 juni) - med fokus på vindkraftsparkens miljöpåverkan.

– Det här har inget med själva vetorätten att göra utan det handlar om en miljöprövning. Vårt miljökontor hade inga stora invändningar mot ansökan och vi valde, utan någon större diskussion, att gå på deras förslag till beslut. Förutom några få synpunkter har vi inget övrigt att erinra mot att tillstånd medges, förklarar sbn:s vice ordförande Hans Måhagen (S).

De villkor sbn lyfter fram i sitt remissvar är att anläggandet och breddandet av vägar ska göras varsamt och med hänsyn till sjöar, vattendrag och björkbestånd. Trots deras positiva beslut är det ks och i slutändan fullmäktige (kf) som med sin vetorätt har det sista ordet. Så här säger ks-ordföranden Conny Forsberg (S) om läget:

– Förslaget från oss i beredningen är att vi ska tillstyrka ansökan men jag är inte alls säker på att det blir så vid måndagens (1:e juni) sammanträde. Något form av förslag kommer vi att ha till kf men jag tycker att det är viktigt att vi, inför öppen ridå, diskuterar den här frågan innan vi tar ställning, förklarar han och fortsätter:

– Personligen kan jag säga att jag lutar åt uppfattningen att vi inte behöver någon vindkraftspark i Kinda men vi har inte diskuterat färdigt frågan inom partiet ännu.

undefined
Landsbygdspartiet oberoende (LPo), med politikerna Daniel Braat, Pierre Ländell och Annica Haag, planerar att genomföra en protestaktion mot vindkraftsparken.

I takt med att beslutet närmar sig ökar också motståndet från allmänheten i intensitet och från politiskt håll har Landsbygspartiet oberoende (LPo) en framträdande roll.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att stoppa vindkraftsparken. Målet var att kalla till ett stormöte men coronaviruset ställer till det. Någon form av aktion kommer vi dock att genomföra innan den 15:e juni tillsammans med den ideella föreningen "vindstilla.nu", berättar partiets Pierre Ländell.

Fred Olsen Renewables, genom projektledaren Staffan Svanberg, väljer i sin tur att "med respekt för ärendets beslutsgång" inte lämna några kommentarer i dagsläget.

Under tisdagen fattade samhällsbyggnadsnämnden, med bland andra Hans Måhagen (S) och Gösta Gustavsson (M), beslut om att utifrån ett miljökonsekvensperspektiv tillstyrka ansökan.
Under tisdagen fattade samhällsbyggnadsnämnden, med bland andra Hans Måhagen (S) och Gösta Gustavsson (M), beslut om att utifrån ett miljökonsekvensperspektiv tillstyrka ansökan.
Karta: Kobbosjön
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!