Bedrägerier, knark och misshandel sticker ut

Han fick plötsligt ett SMS om att en beställd telefon var på väg. Hultsfredsbon hade inte beställt något utan ringde numret i meddelandet. Där gick han i bedragarnas fälla och på ett par minuter blev han av med nära 100 000 kronor. 75-åringen är långt ifrån ensam. Bedrägerier genom social manipulation mer än fyrdubblades i Hultsfred under 2023. Narkotikabrott och misshandel sticker också ut.

Misshandelsfallen ökade med 30 procent i Hultsfreds kommun förra året. Bilden är från en händelse i augusti där två män misshandlade en tredje grovt mitt i Hultsfred. De dömdes senare till 1,5 års fängelse. Totalt anmäldes 136 fall av misshandel i kommunen under året.

Misshandelsfallen ökade med 30 procent i Hultsfreds kommun förra året. Bilden är från en händelse i augusti där två män misshandlade en tredje grovt mitt i Hultsfred. De dömdes senare till 1,5 års fängelse. Totalt anmäldes 136 fall av misshandel i kommunen under året.

Foto: Polisens förundersökningsprotokoll

Hultsfred2024-01-29 12:00
undefined
Bedrägeri genom social manipulation ökade mest bland brotten i Hultsfreds kommun under 2023. 87 fall har anmälts och många har blivit lurade på stora belopp.

Det visar Brottsförebyggande rådets, Brå, statistik över brotten i kommunen som Vimmerby Tidning tagit del av genom nyhetsbyrån Newsworthy.

– Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson, säger Matheus Eriksson, statistiker på Brå.

I Hultsfreds kommun inträffade 87 brott av det slaget i fjol. Det är en ökning med 335 procent jämfört med 2022 då det var 20 brott.

Den kraftiga ökningen av brotten fick Virserums Sparbank, polisen och kommunen att ordna en träffa med mottot; "Bli svårlurad".

– Det är egentligen ganska lätt, ni kan det redan. Det handlar om att gömma sina nycklar, sa Maija Hjelm på Sparbanken med syfte på också de digitala nycklarna som bank-ID eller bankdosa.

undefined
"Nycklar som nycklar. Antingen är det till hemmet eller till bankkontot. Och nycklar ska man inte lämna till någon", sa Maija Hjelm på Virserums Sparbank när banken, polisen och kommunen höll en informationsträff med anledning av den kraftiga ökningen av bedrägerier genom social manipulation.

Även bidragsbrotten har ökat kraftigt från 13 till 38 jämfört med året före. De ligger betydligt högre i Hultsfred än i Vimmerby där det noterades en minskning från tolv till elva bidragsbrott under 2023.

Enligt Newsworthy är det vanligt med variationer mellan enskilda kommuner från år till år, eftersom det tar tid att utreda brotten och att det kan bli flera anmälningar på en gång.

Precis som i Vimmerby är narkotikabrott det vanligaste brottet i Hultsfreds kommun med 234 brott under året. Det är 37 procent fler än 2022.

undefined
Misshandelsfallen ökade med 30 procent i Hultsfreds kommun förra året. Bilden är från en händelse i augusti där två män misshandlade en tredje grovt mitt i Hultsfred. De dömdes senare till 1,5 års fängelse. Totalt anmäldes 136 fall av misshandel i kommunen under året.

Även misshandelsfallen har ökat rejält i Hultsfred, 30 procent fler 2023 än året före, och uppgår till 136 fall. Det kan jämföras med 85 misshandelsfall i Vimmerby under samma tid.

Det kan också noteras att det skett tre försök till mord i kommunen under året. Året före skedde inget sånt brott.

Samtidigt har skadegörelserna halverats från 194 fall 2022 till 104 under fjolåret. Även cykelstölderna har minskat med nära hälften.

Totalt anmäldes 1 713 brott av alla slag under året. Det är tio procent fler än ett år tidigare då det anmäldes 1 557 brott i Hultsfreds kommun.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!