Välkomstskyltarna kostade över fyra miljoner

Budgeten på 2,2 miljoner kronor räckte inte långt. De nya välkomstskyltarna blev ungefär dubbelt så dyra. "Totalkostnaden ser ut att landa på drygt fyra miljoner", säger Jens Karlsson, projektchef på kommunalteknikförbundet ÖSK.

Virserum var den första orten i kommunen som fick nya välkomstskyltar i slutet av november.

Virserum var den första orten i kommunen som fick nya välkomstskyltar i slutet av november.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2022-12-22 17:00

18 nya välkomstskyltar har satts upp runt om i Hultsfreds kommun. Som Vimmerby Tidning tidigare rapporterat uppgick budgeten för skyltprojektet till 2,2 miljoner kronor.

Men enligt Jens Karlsson ser slutkostnaden ut att hamna någonstans mellan 4 150 000 och 4 400 000 kronor.

– Det hänger lite på vad som dyker upp på slutbesiktningen under våren.

undefined
Färgen på välkomstskyltarna förändras med tiden eftersom skyltarna är gjorda i ett material som rostar.

Vad är orsaken till att det har blivit dyrare?

– Budgeten är 2,2 miljoner totalt fördelat på 2021 och 2022. Första kostnadsökningen kom när vi fick startbeskedet i våras och gjorde upphandlingen på skyltarna. I den vevan fick vi en kostnadsökning på 800 000 jämfört med budget redan där.

Jens Karlsson uppger att kostnaden ökade dels för att det tillkom två skyltar, dels på grund av utskärningstekniken.

Välkomstskyltarna, som kommer att få solcellsbelysning, är gjorda i materialet corten.

– I och med att man valde de här skyltarna i corten så ökade också kringkostnaderna för teknik. Från allra första början var vanliga plåtskyltar ett alternativ. Sedan valde man att gå på den här mer unika linjen, säger Malin Albertsson, turism- och informationschef på kommunen.

undefined
"Jag har nog inte varit med om ett projekt som blir 100 procent dyrare", säger Jens Karlsson, projektchef på ÖSK.

Övriga merkostnader i projektet beror på tilläggsarbeten som uppstått under entreprenaden.

– Den stora pengen är trafiksäkerheten som Trafikverket har krävt mot vår entreprenör, säger Jens Karlsson, som uppger att skyddsåtgärder har krävts i samband med monteringen av skyltarna.

– Det gick åt en lastbil extra på varje plats till exempel.

Säkerhetsåtgärderna har även genererat andra kostnader.

– Entreprenören har fått lägga tid på att söka tillstånd för trafiksäkerheten. Sedan har våra konsulter fått lägga mer tid på det också.

Varje privat markägare som upplåtit mark för skyltarna har fått en ersättning på 10 000 kronor.

– Det blev en kostnad som inte var med i ursprungliga kalkylen, men den är så pass marginell, säger Jens Karlsson, som uppger att högst tio skyltar står på privat mark.

– Vi är jättetacksamma mot alla markägare som har varit positiva, så att det har varit möjligt att få upp 18 skyltar så pass snabbt, under sådana förutsättningar, på så många olika ställen, säger Malin Albertsson.

undefined
Virserum var den första orten i kommunen som fick nya välkomstskyltar i slutet av november.

Enligt Karlsson har även tidsplanen påverkat kostnadsbilden. Önskemålet från politiskt håll var att alla skyltar skulle vara uppe till årsskiftet, vilket man lyckades med.

– Hade vi gjort det över längre tid hade vi förmodligen gjort det som en utförandeentreprenad, och då hade vi kunnat parera mycket av kostnaderna som har sprungit iväg. Alltså att man hade säkrat alla tillstånd innan man drar igång entreprenaden. Nu har mycket skett parallellt, vilket gör att det blir dubbeljobb på vissa delar, säger Jens Karlsson.

Hur vanligt är det att ett projekt blir så pass mycket dyrare jämfört med budget?

– Jag har nog inte varit med om ett projekt som blir 100 procent dyrare. Men att det blir dyrare händer, och billigare också för den delen. Det är sällan vi träffar exakt på kronan, men det brukar variera kanske 10, 20 procent upp eller ner. Men det här var väldigt mycket.

Tanken är att de extra kostnaderna i första hand ska finansieras med hjälp av överskott från andra projekt.

– Det kommer att vara mer än 1 900 000 över i årets investeringsbudget, så det kommer att finnas utrymme utan att det behövs något tillskott i alla fall.

Skyltsatsningen

Politiska beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott ligger till grund för satsningen på nya välkomstskyltar i kommunens åtta tätorter.

Förslag om välkomstskyltar har tidigare förts fram i motioner från både socialdemokratiska och centerpartistiska fullmäktigeledamöter. Behovet av nya skyltar har även diskuterats under flera av de ortsvandringar som genomförts i kommunens makeover-projekt.

Materialet i skyltarna, corten, är ett hållbart material som kräver mindre underhåll än en laminerad skylt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!