Hultsfredsbo döms för att ha sålt illegala tv-abonnemang

Hultsfredsbon sålde illegala tv-abonnemang till hundratals personer i trakten. Ingenting bokfördes, trots att verksamheten omsatte drygt en miljon kronor. Den 47-årige mannen och en 46-årig medhjälpare har nu dömts av Patent- och marknadsdomstolen.

Flera hundra personer i Hultsfreds- och Vimmerbytrakten köpte illegala tv-abonnemang av Hultsfredsbon, som nu har dömts för flera brott.

Flera hundra personer i Hultsfreds- och Vimmerbytrakten köpte illegala tv-abonnemang av Hultsfredsbon, som nu har dömts för flera brott.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Hultsfred2024-06-20 18:00

När polisen gjorde husrannsakan hemma hos Hultsfredsbon var han samarbetsvillig och erkände omgående att han gjort sig skyldig till brott, vilket Vimmerby Tidning tidigare berättat.

I våras åtalades 47-åringen för upphovsrättsbrott och bokföringsbrott vid Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. En 46-årig medhjälpare till honom åtalades för penningtvättsbrott.

Nu har domstolen meddelat sin dom i målet, som huvudsakligen handlar om återutsändningar av televisionsutsändningar samt försäljning av iptv-boxar och iptv-abonnemang. Målsägande är C More Entertainment, Discovery Networks Sweden och Nordic Entertainment Group Sweden (numera Viaplay Group).

Hultsfredsbon har berättat att han köpt krediter, det vill säga abonnemang, från olika aktörer. På det sättet har han fått så kallade accessträngar som han sedan sålt direkt till slutkunder eller förprogrammerat i iptv-boxar som han sålt till slutkunder.

"Han har gjort gällande att han själv inte innehaft några servrar, utan har agerat som en "reseller", det vill säga en återförsäljare åt de aktörer som finns högre upp i hierarkin", skriver Patent- och marknadsdomstolen.

Erkännandet stöds av övrig bevisning i målet.

"Under målet har det inte klarlagts exakt varifrån målsägandebolagens televisionsutsändningar faktiskt har återutsänts, eller var till exempel servrar varit placerade. Det är i målet endast visat att NN har agerat som en återförsäljare av IPTV-abonnemang och i viss mån hanterat abonnemangen via MyDash. NN:s agerande har förvisso varit en förutsättning för att hans kunder skulle få del av de olovliga återutsändningarna, men det är inte klarlagt att han på något sätt varit aktivt involverad i själva utsändandet", skriver domstolen och dömer 47-åringen för medhjälp till upphovsrättsbrott.

undefined
Mannen såg det som kontraproduktivt att ta kontakt med Skatteverket angående en illegal verksamhet och därmed riskera att bli ertappad.

Verksamheten har haft åtminstone 297 unika kunder och omsatt sammanlagt drygt en miljon kronor under tre års tid. Hultsfredsbon har uppgett att han började sälja illegala tv-abonnemang på grund av sina ekonomiska problem.

"Vidare har han uppgett att inget i verksamheten har bokförts då han inte haft vetskap om att det skulle gjorts, samt att det kändes kontraproduktivt att ta kontakt med Skatteverket angående en illegal verksamhet och därmed riskera att bli ertappad."

Enligt domstolen måste mannen ha förstått "att det fanns en risk för att bokföringsskyldighet förelåg", även om verksamheten var illegal.

"Trots insikten om det har han underlåtit att bokföra verksamhetens affärshändelser", skriver domstolen och dömer mannen för tre fall av bokföringsbrott.

Straffvärdet för brotten uppgår till åtta månaders fängelse. Trots det får 47-åringen villkorlig dom och 200 timmars samhällstjänst som påföljd. Enligt domstolen finns inget övervakningsbehov, mannen har varit samarbetsvillig under utredningen och han är tidigare ostraffad.

"Det saknas därmed särskild anledning att befara att han kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet."

Den 46-årige medhjälparen tog emot Swish-betalningar för tv-abonnemang och lånade ut sitt bankkonto, efter att Hultsfredsbons bank begärt information om inkomna Swishbetalningar till hans konto. Medhjälparen döms för penningtvättsbrott till villkorlig dom och 140 timmars samhällstjänst.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!