Kommunen utreder nytt missförhållande i omsorgen

Tidigare i våras stängde Hultsfreds kommun av en anställd som ska ha tvångsmatat en brukare i hemtjänsten. Nu utreds ännu ett missförhållande inom omsorgen. "Det handlar om brister i bemötande", säger Joachim Åberg, verksamhetschef.

Hultsfreds kommun har inlett en utredning av de rapporterade bristerna inom omsorgen.

Hultsfreds kommun har inlett en utredning av de rapporterade bristerna inom omsorgen.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-04-02 14:30

Den berörda verksamheten är en gruppbostad inom funktionshinderomsorgen, enligt en Lex Sarah-rapport som lämnades in i slutet av mars.

Missförhållandet beskrivs på följande sätt: "Stora brister i bemötande och brister i att säkerställa att bli bemött så att egen vilja och integritet respekteras som det finns behov av för att skapa trygghet och förutsägbarhet."

Enligt handläggaren som lämnat in rapporten har bristerna pågått under en längre tid och inga tillräckliga åtgärder har vidtagits.

undefined
"Vi behöver få reda på vad som har hänt", säger verksamhetschefen Joachim Åberg.

Joachim Åberg, verksamhetschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, har tagit del av rapporten. Han uppger att kommunen har påbörjat en utredning i ärendet.

– Jag har egentligen ingenting jag kan säga mer än att jag har läst rapporten och att det är en utredning som pågår, säger Joachim Åberg.

– Den ansvarige enhetschefen håller på och gör en utredning. Det handlar om brister i bemötande. Jag vill gärna avvakta resultatet av den innan jag kommenterar så mycket mer.

Hur många personer ska vara drabbade?

– Det är en person.

Du kan inte säga någonting mer om vad som har hänt?

– Nej, jag kan inte föregripa den utredning som nu pågår. Men det rör sig om en person. Vi behöver få reda på vad som har hänt.

Hur allvarligt ser du på det här?

– I och med att jag egentligen inte vet någonting om det så har jag svårt att gradera. Men brister generellt ser vi allvarligt på och vill åtgärda.

undefined
Hultsfreds kommun har inlett en utredning av de rapporterade bristerna inom omsorgen.

Har ni stängt av eller avskedat personal?

– Nej, ingenting sådant. Ingen personalåtgärd.

Hittills i år har totalt fyra Lex Sarah-rapporter lämnats in, enligt Joachim Åberg.

– Vi uppmuntrar till att rapportera när vi upplever att det inte riktigt blir som vi tänkt att det ska vara. Det är en kvalitetssäkring för oss.

En av de tidigare rapporterna gällde tvångsmatning inom hemtjänsten, vilket Vimmerby Tidning rapporterade om för några veckor sedan. Kollegor hade reagerat på att en anställd tvångsmatat en brukare under en längre tid. I samband med utredningen valde kommunen att stänga av den utpekade medarbetaren.

– Utredningen är i det närmaste på sluttampen, men jag har inte fått någon återrapportering än. Det är lite tidigt för mig att säga någonting kring den. Jag väntar in återkopplingen, säger Joachim Åberg.

Är den anställda fortfarande avstängd?

– Ja.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om