Vimarhem säljer Nygård i Locknevi

Det har varit på tapeten flera gånger tidigare men nu har Vimarhems styrelse tagit beslutet att Nygård i Locknevi, som ägs av det kommunala fastighetsbolaget, ska säljas. "Nygård skulle kunna bli en turistanläggning", säger Kristina Alsér som är engagerad i bygden.

Gamla byggnaden på Nygård i Locknevi stor tom och mer eller mindre oanvänd. Nu har det kommunala bolaget Vimarhem beslutat sig för att sälja fastigheten.

Gamla byggnaden på Nygård i Locknevi stor tom och mer eller mindre oanvänd. Nu har det kommunala bolaget Vimarhem beslutat sig för att sälja fastigheten.

Foto: Jenn Hultberg

Locknevi2024-04-24 17:48

Diskussionen har pågått en längre tid, säger Vimarhems vd Johan Oléhn. Knäckfrågan nu blir bara att hitta rätt ägare som vill ta över.

– Det är en politisk fråga men jag är i linje med styrelsen. Allting hänger på att vi kan hitta en ny ägare som kan förvalta det här på ett bra sätt, det är väldigt viktigt för oss, säger Oléhn.

Nygård är ett hus byggt 1934 som äldreboende. Runt 2002-2003 flyttade de sista äldre ut och därefter fick huset stå tomt till 2016 då det blev boende för ensamkommande fram till december 2017. Fastigheten består av en del med hyreslägenheter där vissa står tomma samt en större del som Vimarhem inte hyrt ut alls.

– Vi vill sälja till rätt ägare men vet inte alls hur intresset kommer att se ut. Vi hoppas att det ska finnas ett rejält intresse för att hitta en lösning med bostäder eller någon annan verksamhet som bidrar till orten. Så tänker vi, säger Johan Oléhn.

Projektgruppen Locknevi Framåtblick har en vision att få Locknevibygden mer levande och bildades när tankarna på att sälja Nygård kom upp första gången. En av de engagerade Lockneviborna i gruppen är Kristina Alsér.

– Jag har hört ryktet. Nygård är en fantastisk anläggning som inte bara behöver förvaltas utan också utvecklas för att maximera potentialen som finns där. Vi såg ett stort engagemang i Locknevi i samband med förra tillfället när det var tal om att den skulle säljas och det jag hoppas att man tar med sig nu är att man är noggrann när man väljer köpare, säger hon.

undefined
"Det finns säkert reaktioner åt båda hållen här men jag tänker att har det inte hänt någonting de senaste fem-sex åren så kommer inte Vimarhem att ha muskler att göra något med Nygård. Då är det bättre att det kommer en ny ägare som vill", säger Locknevibon Kristina Alsér.
undefined
"Vimarhem kanske inte är rätt ägare att förvalta det här och stora delar av fastigheten står ju tom sedan många år tillbaka", säger bostadsbolagets vd Johan Oléhn.

Oron som trots allt finns kretsar kring att Nygård ska behandlas på samma sätt som den nedlagda skolan i Locknevi och ortsborna har varit tydliga med att de inte vill ha ytterligare en stor och tom offentlig byggnad på orten.

– Det är inte så positivt och skolan kan fortsatt inte vara någon mötesplats för Locknevibor. Det vore roligt om Nygård såldes till någon som ser utvecklingspotentialen. Det finns människor som ser Locknevi som en del av Vimmerbys besöksnäring och jag tänker inte minst på försäljningen av Lidhems herrgård, det visar att det finns ett intresse att driva verksamhet här på landet. Nygård skulle också kunna bli en turistanläggning och en mötesplats, säger Kristina Alsér.

Vimarhems Johan Oléhn vill inte heller att Nygård ska vara en stor och tom byggnad.

– Så vill vi inte ha det utan det snarare kanske är så att någon annan kan göra någonting bättre med Nygård än vad vi kan göra. Vimarhem kanske inte är rätt ägare att förvalta det här och stora delar av fastigheten står ju tom sedan många år tillbaka, säger han.

Kristina Alsér tror att försäljningen av Nygård i bästa fall kan bli en hävstång för ortens fortsatta utveckling. 

– Det finns en oerhört god sammanhållning och ganska många yngre familjer som flyttat hit. Det gäller att signalera för dem att man lyssnar på ortsborna. Det bubblar för fullt här, vi har hembygdsgården och hembygdsföreningen och inte minst så har vi ett väldigt aktivt sockenråd som ger ut Sockenbladet. Det är mycket på gång i bygden, säger hon.

Tilläggas bör att Vimarhems beslut att sälja strikt formellt sätt inte är taget innan protokollet från styrelsemötet är signerat, vilket det när artikeln skrevs inte var.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!