Ljunghäll summerar och blickar framåt

Ännu ett år har gått. Vimmerbys största privata arbetsgivare ser tillbaka på året, och avslöjar planerna framåt. "För Ljunghäll har det varit ett bra år. Framförallt om vi ser tillbaka på de senaste fem åren", berättar vd Anders Melin.

Anders Melin, vd vid Ljunghäll, är nöjd mer året som gått. "Vi uppnår de mål som var satta på verksamheten för året", berättar han.

Anders Melin, vd vid Ljunghäll, är nöjd mer året som gått. "Vi uppnår de mål som var satta på verksamheten för året", berättar han.

Foto: Jimmy Karlsson

Södra Vi2023-12-24 18:00

För många inom näringslivet har 2023 varit ett svajigt år men hos Ljunghäll i Södra Vi gläds Anders Melin åt 2023:s plusresultat. 

– Vi uppnår de mål som var satta på verksamheten för året. I vissa avseenden lite bättre än de uppsatta målen. Det känns kul. Det är 600 människor som har bidragit och det är roligt att se att det ger resultat.

undefined
När strömavbrottet skedde i april skickades personalen hem och parkeringen stod nära öde.

Men året har inte varit utan sina utmaningar. Bland annat påverkades verksamheten av det omfattande strömavbrottet i april. Då en personbil kört in i en elledningstolpe mellan infarterna till Södra Vi. Något som orsakade ett produktionsstopp och miljoner i förlorad omsättning. 

Fabriken har i dagsläget 600 antal anställda inklusive inhyrd personal. Ett antal som inte kommer att förändras i närtid. 

–Som vi har planerat är det inga större förändringar inför 2024 år. Sedan vet varken jag eller företaget vad som händer med konjunkturen. Om det blir den så kallade mjuklandningen, och inte någon djup dal, så kommer året vara relativt likt 2023 gällande volym och antal anställda. Men går konjunkturen nedåt, industrin backar och våra kunder inte behöver de produkter vi levererar då ställs vi inför en annan dager naturligtvis. Men det är inget som vi har planerat för. 

Vad har ni fått för indikationer angående framtidsläget?

–Det är lite tudelat. Men första halvåret ser ut att vara på en relativt hög nivå. Jag tror att kunderna, såväl som vi, sedan är lite osäkra på andra halvåret. Våra kunder har en kundorderstock, om inte den fylls på under första halvåret så minskar behovet under andra halvåret. Men utvecklingen generellt de närmsta två till tre åren för Ljunghäll ser bra ut. Därefter, tre till fem år framåt, är sådant vi jobbar med nu tillsammans med våra kunder. Så det kan jag inte uttala mig om än. 

undefined
"Jag ser ingen jätteutmaning framför oss. Men det finns såklart utmaningar för oss, som för alla i branschen, kring den gröna omställning som måste ske. Det ställs vi inför att hantera och på sikt kommer det kräva mycket investeringar. Sedan har vi, och har alltid levt med, utmaningen att finna rätt kompetens i området. Så det är inget nytt men den finns där", säger Anders Melin.

Vilka satsningar kommer ske 2024?

– Vi är fortfarande i läget att vi har ett antal nya produkter som vi håller på och ökar volym på. Det är affärer som vi tagit för ett tag sedan. Företaget har också tagit en del nya affärer i riktig kring elektrifiering av fordon. Det är positivt och det gör att vi just nu investerar i utrustning för att kunna producera för den elektrifiering som sker av fordon. I först skedet är det till lastbilssidan vi vänder oss till.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!