"Antalet anställda måste bli färre"

"Det är nya tider nu."

"Kommunen behöver en väckelserörelse."

Sverigedemokraterna tror att de närmaste åren blir utmanande för Västerviks kommun.

11 juni 2019 12:27

När SD presenterar sin budget för 2020–2022 så går man på tvärs med många andra oppositionspartier.

Där andra partier kritiserat den så kallade "enprocentaren" – ett årligt effektiviseringskrav på alla kommunala verksamheter, talar Sverigedemokraterna om att kommunen kanske skulle behöva effektivisera med två procent istället.

Tommy Ivarsson (SD) förklarar varför partiet vill dra åt svångremmen.

– Västerviks kommun har hankat sig fram ganska bra under några år nu. Man har gjort bra ekonomiska resultat, samtidigt som antalet anställda har ökat. Nu ser vi att det kommer andra tider. Gör vi inget riskerar vi att få höja skatten.

Han och kollegan Dan Larsen säger att de kommunala förvaltningarna kunnat växa tack vare statsbidrag. En stor del av bidragen har varit ersättningar för flyktingmottagande. Framtiden för bidragen är oviss enligt SD, samtidigt som skatteintäkterna inte kommer att växa som tidigare.

Partiet anser att antalet anställda i kommunen måste minska. Där vill partiet ha en kritisk utvärdering inför varje anställning.

– Det behövs en väckelserörelse inom kommunen, säger Tommy Ivarsson.

Det senaste året har det vaknat en kritisk opposition i Västervik som efterlyst bättre villkor inom framförallt äldreomsorgen.

Riskerar det inte att bli ännu tuffare inom skola och omsorg med era förslag?

– Det är inte de anställda i första linjen som behöver bli färre. Det går att effektivisera på andra håll, säger Dan Larsen.

Ur SD:s budgetförslag

* SD vill successivt öka kommunens överskott till två procent av omsättningen. Det kan jämföras med V som anser att kommunen har för högt överskottsmål.

* Partiet vill satsa på SFI – Svenska för invandrare. Partiet menar att många integrationsprojekt stupar på bristande språkkunskaper. Partiet anslår 500 000 kronor.

* Vill inte att kommunen bygger Södra infarten med egen finansiering. Istället föreslår partiet en enklare utrymningsväg som ska kunna användas av utryckningsfordon.

* Partiet håller hårt på att skattesatsen ska vara oförändrad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa