Jonsson är en av dem som varit med om att ta fram riskbedömningen. Han säger att den baseras på händelser på gymnasiet, men också i omvärlden. Han säger att situationen har förändrats sedan man tog beslutet om att flytta ihop verksamheterna.

– Vi vet i dag att det är flera hundra fler studerande än vad vi trodde då som ska samsas på samma yta. Det skapar oro.

LÄS MER: För otryggt att flytta SFI till gymnasiet

Han nämner också flera incidenter på Västerviks gymnasium.

– Vi har haft problem med att obehöriga tar sig in på skolan, och bråk. Skolan är en direkt spegling av hur samhället ser ut i stort.

– Om det exempelvis finns mer droger i samhället så är skolan inget undantag, säger han.

Han menar att det finns en oro bland elever, att vuxna släktingar eller vänner till familjer får större social kontroll över ungdomarna.

Om de här farhågorna finns, bör man då slå ihop verksamheterna, enligt dig?

– Vi måste göra klart den här riskbedömningen först. Om det skulle visa sig att åtgärderna inte är tillräckliga måste vi så klart föra fördjupade diskussioner om flytten.

Emma Sohlman är rektor för Vuxenutbildningen, där både Komvux och SFI ingår.

– SFI är ingen egen verksamhet som man kan lyfta ut. I analysen har vi inte tagit hänsyn till någon uppdelning utan för oss har det handlat om att det är många människor som ska samsas om samma yta, och om det kan medföra problem.

– Det har i så fall med föräldrar/barnproblematik att göra, det är för mig inte förknippat med SFI, jag står inte bakom uppdelningen.