Riskbedömningen blev färdigställd den 5 mars i år. Den tar upp ett antal risker, både sådana som sker nu och sådana som man tror kan bli mer kännbara när det blir fler som ska vistas i samma lokaler. Riskbedömningen tar upp 13 händelsebeskrivningar, till exempel att obehöriga tar sig in i skolmiljön, att cafeterian på gymnasiet inte är tillräckligt stor för att rymma hela elevvolymen och att personal ska komma att behöva säga till elever som de inte har någon relation till om ordningsregler, rökförbud, skadegörelse med mera.

Men riskbedömningen tar också upp flera händelsebeskrivningar gällande hedersrelaterad problematik, till exempel att vuxna, syskon eller andra släktingar ska vakta på familjemedlemmar, något som enligt beskrivningen förekommer redan i dag på Komvux och SFI. Det står också att gamla konflikter kan blossa upp när tidigare gymnasieelever kommer tillbaka i och med Komvuxstudier.

LÄS MER: "Vi har haft problem med anhöriga på skolan"

Detta har gjort Moderaterna i Västervik oroliga. Under en presskonferens under tisdagen presenterade moderaterna Jon Sjölander och Elin Landerdahl en motion som den moderata fullmäktigegruppen skrivit under.

I den vill man förhindra flytten av SFI, alltså undervisning i svenska för invandrare, till Västerviks gymnasium.

– Redan 2016 vädrades oro om flytten, säger Jon Sjölander.

– Vi vet att det förekommer försäljning av droger utanför SFI i dag, och det är inget som vi vill ha in på gymnasiet, säger Elin Landerdahl. Hon säger att uppgifterna om det kommer från polisen. När vi pratar med Lisa Koblanck på polisen säger hon att skolor är en arena för droghandel, men hon kan inte säga om det finns stora problem med just Komvux.

I riskbedömningen finns exempel på flera åtgärder som ska förhindra riskfyllda situationer. Bland annat skulle man behöva ta fram en handlingsplan för hur man ska hantera hedersrelaterad problematik.

– Vi får inte blunda nu när vi känner till riskerna, säger Jon Sjölander.

En sak fattas däremot i riskanalysen. Nämligen bedömningen om risken kvarstår efter att man infört de föreslaga åtgärderna. Det verkar man inte kommit fram till ännu.

–  Utifrån de samtal som jag har haft både med tjänstemän och polisen så anser vi att det föreligger en stor risk, även utan den delen. Jag hade önskat att tjänstemännen tog ansvaret i den här frågan men nu blir det vi i politiken som får gå före, säger Jon Sjölander.