Rektorn missnöjd – har sagt upp sig: "Tuffa spelregler"

Det händer mycket i skolornas värld i Vimmerby kommun. I förra veckan presenterade barn- och utbildningsnämnden sitt beslut om fyra småskolors framtid. Nu står det klart att rektorn för två av dem har sagt upp sig på grund av missnöje med de ekonomiska förutsättningarna.

Torbjörn Sandberg, rektor på skolorna i Djursdala, Brännebro och Södra Vi har sagt upp sig. Han lämnar sin tjänst med en uppgivenhet över att kunna klara verksamheten inför nästa läsår på ett bra sätt med de ekonomiska medel som finns.

Torbjörn Sandberg, rektor på skolorna i Djursdala, Brännebro och Södra Vi har sagt upp sig. Han lämnar sin tjänst med en uppgivenhet över att kunna klara verksamheten inför nästa läsår på ett bra sätt med de ekonomiska medel som finns.

Foto: Sofie Olsson

Vimmerby kommun2024-02-19 18:10

Nyligen publicerade Vimmerby Tidning en insändare där skribenten uttrycker oro för de besparingar som behöver göras inom skolväsendet i kommunen, och hur det kan drabba eleverna om resurserna blir för knappa.

De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva skolverksamhet på ett bra sätt i tider av besparingar ifrågasätts också av Torbjörn Sandberg, rektor på skolorna i Södra Vi, Djursdala och Brännebro. Nu har han valt att säga upp sig och lämnar sin tjänst den sista april.

– Det kan såklart finnas flera anledningar till ett sådant beslut men en stor del i det är att de ekonomiska spelreglerna är väldigt tuffa om man ser till att vi ska kunna göra det vi är ålagda att göra enligt skollag, exempelvis kring stöd för elever med särskilda behov, säger Torbjörn Sandberg.

Han förklarar att han upplevt svårigheter att få ihop ekvationen på ett bra sätt för att kunna bedriva en verksamhet han står bakom med de medel som finns.

– I min värld känns det svårt att få ihop en organisation inför nästa år med de medel vi har, så då kände jag att det är bäst för mig att göra något annat. Jag har ett större behov av att ha anställda personer på skolorna än vad jag har pengar till när jag gör budget.

undefined
Torbjörn Sandberg, rektor på skolorna i Djursdala, Brännebro och Södra Vi har sagt upp sig. Han lämnar sin tjänst med en uppgivenhet över att kunna klara verksamheten inför nästa läsår på ett bra sätt med de ekonomiska medel som finns.

Är det korrekt att säga att du lämnar i protest mot hur den ekonomiska spelplanen ser ut nu?

– Kanske inte protest för det är ju ett starkt ord, men jag tycker inte att vi får de förutsättningarna som vi behöver till verksamheten utifrån de behov som vi har. Så visst var det vad som fick mig att bli övertygad i beslutet, men att vara rektor är ett tufft uppdrag så det finns också andra saker som spelar in.

Hade du själv velat se något annat utfall i barn- och utbildningsnämndens beslut om småskolorna?

– Det spelade egentligen ingen roll i det här sammanhanget, utan spelreglerna var satta sedan tidigare. Det blev en minskad elevpeng oavsett hur skolstrukturen skulle se ut. Jag har förståelse för att pengarna har svårt att räcka till allt som en kommun vill, men med de beslut som har tagits politiskt kring skolorna redan tidigare har jag svårt att se att vi ska kunna räcka till på det sätt som vi borde göra.

Vad Torbjörn Sandberg ska göra istället när han går av sin post är ännu oklart. Sin nuvarande rektorstjänst har han haft i ungefär fem år. Trots att Sandberg har sagt upp sig är han fast besluten att slutföra sitt jobb så bra som möjligt under den sista tiden, för att kunna ge en rättvis överlämning till sin efterträdare.

undefined
Djursdala skola är en av skolorna som förlorar sin nuvarande rektor.

Tror du att det kommer bli lätt att hitta en efterträdare?

– Till sista april är det nog inte enkelt, men till efter sommaren hoppas jag det är löst. Man brukar ju prata om att det är svårt att få fatt i behöriga lärare, men hur det är med rektorer vågar jag inte uttala mig om.

Om en kritiker skulle ifrågasatta valet att "ge upp när det går lite kärvt" – hur hade du bemött det?

– Om jag hade hoppat av när det bara var "lite kärvt" ur mitt perspektiv hade jag gjort det för längesen. I min värld har det varit en jättestor utmaning att få till en organisation med en dräglig arbetsmiljö för både vuxna och elever med de medel jag haft. Men jag hoppas att min efterträdare får tillräcklig insikt i och kunskap kring hur det ser ut redan från start, och på så sätt kan vara beredd att köra på och fatta kloka beslut för skolornas bästa.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!