Karlsson om reaktionerna – en vecka efter skolbeskedet

Ungefär en vecka har passerat sedan presskonferensen där barn- och utbildningsnämnden presenterade sitt beslut att inte lägga ner någon av skolorna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla eller Tuna. Åsikterna har varit delade. Samtidigt har en rektor sagt upp sig.

Peter Karlsson (C) efterfrågar mer medel till barn- och utbildningsnämnden.

Peter Karlsson (C) efterfrågar mer medel till barn- och utbildningsnämnden.

Foto: Annie Hogner

Vimmerby kommun2024-02-20 15:00

Vimmerby Tidning har kunnat rapportera om hur beskedet att varken skolor eller förskolor läggs ner har firats på flera håll i de berörda ytterorterna. Men det är inte alla som ser positivt på beslutet. Oro har väckts över vad det kan få för konsekvenser för alla skolor i kommunen ur ett helhetsperspektiv när pengar kan behöva sparas på annat sätt, vilket har varit temat i flera insändare .

Peter Karlsson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vilka reaktioner har ni fått efter förra veckans besked?

– Det har varit många positiva reaktioner, men det är också många som är oroliga över var pengarna ska tas istället. Jag har försökt att förklara och vara tydlig med att vi måste ha ett tillskott i vår budget, för det är omöjligt att vi ska kunna spara de här pengarna inom barn- och utbildning, säger han.

Enligt Peter Karlsson är skolnedläggningar det enda man inom BUN hade kunnat spara på som det ser ut nu, och det var en stor anledning till att utredningen gjordes.

– Vi har ju redan sparat på grundskola och förskola, så det går inte mer.

undefined
Peter Karlsson (C) efterfrågar mer medel till barn- och utbildningsnämnden.

Nyligen har rektorn för skolorna i Djursdala, Gullringen och Södra Vi sagt upp sig med resonemang om att resurserna är för knappa för att bedriva en bra skolverksamhet. Får skolorna för lite pengar?

– Jag tycker det, och det har jag framfört till kommunstyrelsen. Med de behov som finns bland eleverna har vi svårt att bedriva bra skolverksamhet. De gör ett fantastiskt jobb ute på skolorna och lyckas ändå hålla kvalitén uppe, men nu är det på bristningsgränsen.

Peter Karlsson konstaterar att rektorerna på flera skolor har det tufft just nu.

– Och det är klart att det är synd att en bra rektor slutar.

Kan du förstå om det finns kritiska röster som tycker att det var lite fegt att inte lägga ner någon skola i det här skedet när ekonomin ser ut som den gör?

– Inte att det är fegt. Jag tycker att vi har vänt och vridit på den här frågan och jag har varit rätt så tydlig med att ska vi spara pengarna inom den här nämnden så är det att ta bort enheter som är alternativet. Vill kommunen ha det på det här viset så måste det tillföras mer medel till barn och utbildning.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!