Drygt 15 procent fler kommunala chefer på fyra år

Cheferna blir fler i kommunen. Sen 2020 har antalet chefstjänster ökat med drygt 15 procent. Under samma period har antalet fast anställda ökat mindre än sju procent.

De kommunala cheferna har blivit elva fler sen 2020. Det är en ökning med 15 procent. Samtidigt har antalet anställda också ökat med 95. Det gör sju procent fler anställda än 2020.

De kommunala cheferna har blivit elva fler sen 2020. Det är en ökning med 15 procent. Samtidigt har antalet anställda också ökat med 95. Det gör sju procent fler anställda än 2020.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-11-24 06:00
undefined
De kommunala cheferna har blivit elva fler sen 2020. Det är en ökning med 15 procent. Samtidigt har antalet anställda också ökat med 95. Det gör sju procent fler anställda än 2020.

Det visar siffror från kommunens HR-avdelning som Vimmerby Tidning gått igenom.

I kölvattnet av kommunens hårt pressade ekonomi och de nedskärningar av bland annat småskolor som riskerar ske nästa år har fokus även hamnat på kommunens chefsorganisation. Ett medborgarförslag att se över de kostnaderna är ett exempel

Vimmerby Tidning bad HR-avdelningen om antalet chefer nu, samt för fem och för tio år sen. Det visade sig att det inte går att få fram exakta uppgifter om antalet chefstjänster längre tillbaka än fyra år i det kommunala lönesystemet.

Under perioden 2020 till och med november 2023 har antalet chefstjänster ökat från 72 till 83. Det gör 15,2 procent fler chefer i dag än för fyra år sen. 

• Flest chefer finns inom socialförvaltningen med 40 tjänster. Det är en förvaltningschef och sex verksamhetschefer som ansvarar för hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, stöd- och service LSS, hälso- och sjukvård samt handläggning av socialtjänstlagen samt lagen om särskilt stöd och service, bemanning samt individ- och familje- omsorgen. Utöver det finns 33 enhetschefer under de olika verksamhetsområdena.

• Barn- och utbildningsförvaltningen har ökat med en chef. Organisationen består av en förvaltningschef, fyra verksamhetschefer, för förskola, grundskola, gymnasium- och vuxenutbildningen samt elevhälsan, 16 rektorer från gymnasium till förskola samt tre intendenter.

• Kommunstyrelseförvaltningar har ökat med tre chefer. Där finns 19 chefstjänster med kommundirektören som övergripande chef. Övriga är ekonomichef, HR-chef, utvecklingschef, kommunikationschef, samhällsbyggnadschef, fastighetschef, gatuchef och en verksamhetschef för kost och lokalvård samt tio enhetschefer för allt från driftavdelningen inom gatukontoret till kulturskolan.

Under samma period har antalet anställda ökat med 95 medarbetare, en ökning med 6,9 procent. Minst hälften av de tjänsterna finns i socialnämndens verksamhetsområden.

undefined
Marie Halldén är HR-chef Vimmerby kommun och säger att det krävs betydligt mer av både chefer och medarbetare i dag än för kanske fem eller tio år sen. "Antalet medarbetare per chef har stor påverkan på effektivitet, kvalité och arbetsmiljö och bör minska enligt forskningen. Det är väldigt viktigt för verksamheterna och för att vi ska klara rekryteringar av både medarbetare och chefer" säger hon.

Marie Halldén är kommunens HR-chef. Hon säger att det inte är rättvist att jämföra dagens chefsstruktur i kommunen med hur det såg ut för exempelvis tio år sedan.

– Det är ett helt annat uppdrag att vara chef i dag. Det ställs mycket högre krav utifrån reglementen och bestämmelser, både på chefer och på medarbetare, säger hon.

Gäller det mer inom socialförvaltningen, som ökat antalet chefer mest de senaste fyra åren?

– Vi organiserar utifrån de behov som finns och jag har full tillit att varje förvaltningschef tillsätter de positioner som behövs för att verkställa uppdraget. Exempelvis har individ- och familjeomsorgen gått från en struktur med IFO-chef och förste socialsekreterare till en organisation med endast chefer, som också har ledarskapet, säger Marie Halldén.

Vimmerby kommun stödjer sin chefsfilosofi på samma sätt som exempelvis samverkansorganisationen "Sunt Arbetsliv" som menar att antalet medarbetare per chef bör minska.

– Forskning visar att det har stor effekt på kvalité och arbetsmiljö och utan att vara någon exakt siffra anger man att runt 25 till 30 är ganska bra. I Vimmerby kommun har vi enheter som ligger både under och över den nivån, säger Marie Halldén.

Hon anser att det också är svårt att ställa kommun mot kommun.

– Alla har olika organisation och även geografin i kommunen spelar in för hur organisationen ser ut.

*De kommunala bolagen, Vimarhem, Vemab och Vimmerby Fibernät med cirka 95 anställda ingår inte i jämförelsen.

Stadshuset i Vimmerby där de ledande cheferna i kommunen i huvudsak har sina arbetsplatser.
Stadshuset i Vimmerby där de ledande cheferna i kommunen i huvudsak har sina arbetsplatser.
Chefer och anställda

Antal chefer och antal anställda 2020-2023:

År          Chefer          Fast anställda          Årsarbetare

2020:     72                1 364                       1 298

2021:     78                1 383                       1 322                       

2022:     81                1 416                       1 366

2023:     83                1 459                       1 455

Ökning: 15,2%            6,9%                           11,3%

(Källa: Vimmerby kommun, årsredovisningar plus HR-avdelningen)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!