Dagen då Rawan vräks kommer allt närmre

Rawan El-Harake får inget försörjningsstöd och om några veckor blir hon vräkt. Enligt Rawans bror har hennes läkare i Västervik nyligen haft ett möte med Socialtjänsten. "Det vi kan göra är förmedla vår uppfattning", säger psykiatrichefen Christian Jansson.

Rawan El-Harakes ansökan om försörjningsstöd avslogs efter att socialförvaltningen fått in en anonym anmälan om att hon är gift och lever tillsammans med en man, vilket hon själv menar inte stämmer.

Rawan El-Harakes ansökan om försörjningsstöd avslogs efter att socialförvaltningen fått in en anonym anmälan om att hon är gift och lever tillsammans med en man, vilket hon själv menar inte stämmer.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2022-06-15 18:00

För två veckor sedan berättade Vimmerby Tidning om Rawan El-Harake, den 35-åriga Vimmerbybon som fick avslag på sin ansökan om försörjningsstöd efter att Socialtjänsten fått ett anonymt tips. I journalanteckningar framkom att tipsaren sagt att Rawan är gift med en man, folkbokförd i Blekinge. Mer än så har Rawan inte fått veta och i en tidigare intervju säger hon att den här mannen inte existerar.

– Det är ingen som vet vem den snubben är och vi som är nära Rawan vet ju att han inte finns. Rawan har inte den kapaciteten, det är inte rimligt att hon lever i ett förhållande när hon mår som gör, säger Rawans bror Mohammad Ali El-Harake.

Rawan har en lång bakgrund med fysisk och psykisk ohälsa och till följd av det har hennes familj varit tvungna att stötta henne mycket. Hon har fått långa behandlingar och är inskriven hos psykiatrin. Enligt Mohammad har Rawans läkare i Västervik nyligen haft ett möte med Socialtjänsten. Christian Jansson, enhetschef för vuxenpsykiatrin i norra länet, kan inte uttala sig i det specifika ärende men berättar hur rutinerna för kontakt mellan psykiatrin och socialtjänsten kan se ut. 

– Det styrs av patientens önskemål, behov och nytta, och av vad psykiatrin eventuellt kan bidra med och ha nytta av. Det finns inget hinder mot att den kontakten tas om patienten har behov av det, skriver han till Vimmerby Tidning.

När en patient, som i Rawans fall, förlorat sitt försörjningsstöd och riskerar och bli vräkt har psykiatrin formellt ingenting att säga till om men det betyder inte att de inte kan förmedla sin bedömning och uppfattning.

– Det gör vi regelbundet i ärenden men beslutet ligger till sist hos kommunen, skriver Christian Jansson.

Hur görs bedömningen i de fall där kontakt inte finns ?

– Ansvarig läkare och avdelning bedömer eventuellt behov men kontakt med socialtjänsten är inget krav eller självklarhet.

Enligt journalanteckningarna hittade socialtjänsthandläggaren vid ett hembesök hos Rawan tecken på att män regelbundet befunnit sig i lägenheten. Bland annat hittades "skor i mansstorlek" och "smutsiga kalsonger i tvättkorgen", vilka enligt Rawan tillhör hennes tre bröder. 

– Vi har försökt hjälpa Rawan och har bott hos henne ganska mycket. Hon åker fortfarande ut och in på sjukhuset. Jag har ringt och berättat att kläderna är våra men de vill inte lyssna, jag vet inte hur vi ska bevisa det, säger Mohammad Ali El-Harake.

Enligt Skatteverket är Rawan inte juridiskt gift, men enligt uppgiftslämnaren handlar det om ett giftermål "enligt arabisk tradition." Uppgiften verkar, enligt hennes bror, endast finnas i det anonyma tipset. 

– Vi har försökt ringa men både handläggaren och chefen har låst sig och vi får inget gehör. Vi väntar på besked och försöker samtidigt uppmärksamma saken. Jag hoppas det de kommer fram till rätt beslut. Det här blir en oro för alla och är väldigt tufft för hela familjen. Man tappar hoppet, men det finns också många goda krafter som kan hjälpa till. 

En person som behöver försörjningsstöd måste göra en ny ansökan varje månad. Sedan görs en utredning och utifrån den beviljas eller avslås ansökan. Anneli Johansson, enhetschef inom socialförvaltningen i Vimmerby kommun, känner till Rawans ärende men kan på grund av sekretess inte kommentera det.

– Man tittar på många olika parametrar, exempelvis om man har sökt a-kassa eller bostadsbidrag, sådana delar ska gå före försörjningsstöd, säger Anneli Johansson.

Om ni får kännedom om omständigheter som gör att en person inte kan beviljas försörjningstöd, hos vem ligger bevisbördan?

– Nu tycker jag att du går in ett enskilt fall och det kan jag inte kommentera. Det jag kan säga är att det inte spelar någon roll om du blivit beviljad försörjningsstöd tidigare, det är alltid en ny utredning varje månad utifrån de förhållanden som gäller då.

I ett sms till Vimmerby Tidning skriver Rawans mamma Sanaa El-Harake att Rawan mår fortsatt mycket dåligt över situationen och att hon ännu inte fått besked från Förvaltningsrätten. Enligt Förvaltningsrätten själva är det i nuläget inte klart när domen kommer men enligt ett besked som Rawans bror fått från dem kan det dröja till september. Som det ser ut nu blir Rawan av med sin lägenhet sista juni.

Psykiatrichefen Christian Jansson kan inte uttala sig i det enskilda fallet, men förklarar hur man arbetar inom psykiatrin.
Psykiatrichefen Christian Jansson kan inte uttala sig i det enskilda fallet, men förklarar hur man arbetar inom psykiatrin.
Vimmerby Tidning 2022

Vimmerby Tidning 2022

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!