Vimmerby kommun söker lösning på planproblematiken

Delar av gräsplanerna på Ceosområdet i Vimmerby är utbrända och hårda. Efter ett förbud från länsstyrelsen förra året har Vimmerby kommun återigen skickat in en anmälan om att ta vatten från Stångån till att vattna planerna, men fotbollssäsongen är i full gång och ännu har de inte fått något svar. "Det är inte så att kommunen bara sitter och rullar tummarna", säger samhällsbyggnadschef Klas Svensson.

Flera gräsytor på Ceosområdet är torra och hårda, vilket väcker frustration hos föreningar som nyttjar planerna.

Flera gräsytor på Ceosområdet är torra och hårda, vilket väcker frustration hos föreningar som nyttjar planerna.

Foto: Magnus Strömsten

Vimmerby2024-06-13 19:00

Tidigare i veckan kunde Vimmerby Tidning skriva om att flera gräsplaner på Ceosområdet är i dåligt skick, till följd av en period av varmt och torrt väder. Situationen har orsakat frustration hos föreningar som nyttjar planerna, inte minst hos Vimmerby IF som ifrågasätter varför planerna inte kan bevattnas med vatten från Stångån.

I fjol fick Vimmerby kommun stopp från Länsstyrelsen Kalmar län för att ta vatten från Stångån via Lillån för att bevattna planerna – en lösning som innan dess använts sedan 2018. Beslutet innebar att kommunen blev tvungna att ta bort den ledning som vattnet pumpades genom.

Den 6 maj i år skickade kommunen in en ny anmälan om vattenuttag till länsstyrelsen, med en önskan om att återigen kunna ta vatten från ån till ändamålet. Den är nu under handläggning.

– Via konsult har vi jobbat fram ett nytt förslag på en lösning där vi återigen kan ta vatten från Stångån, men den här gången direkt därifrån och inte via Lillån. Nu väntar vi helt enkelt på svar från länsstyrelsen och hoppas på ett positivt besked. Det är inte så att kommunen bara sitter och rullar tummarna, säger Klas Svensson, samhällsbyggnadschef på Vimmerby kommun.

undefined
Klas Svensson, samhällsbyggnadschef på Vimmerby kommun, är väl medveten om situationen med de torra fotbollsplanerna. "Självklart ser kommunen allvarligt på läget och det är viktigt för oss att fotbollsplanerna är i bra skick. Många på kommunen jobbar med frågan", säger han.

Han poängterar att kommunen ligger på länsstyrelsen flera gånger i veckan för att få ett svar. Om föreslagna lösningen blir godkänd eller inte återstår alltså att se. 

Det är Sofia Herbertsson, vattenhandläggare på länsstyrelsen, som har ärendet på sitt bord.

– Jag har inte hunnit sätta mig in i ärendet fullt ut och det är svårt att säga när handläggningen är klar, men jag hoppas kunna jobba med det inom kort och bli klar ganska snart, om någon vecka eller två kanske, säger hon.

Hur troligt det är att utfallet blir ett annat än förra året kan hon inte svara på.

– Det är saker som är annorlunda den här gången gällande vilken teknik de valt och hur de vill föra vattnet, men vi får se vad det landar i, säger Herbertsson.

Enligt uppgifter har länsstyrelsen gett klartecken för att nyttja Emån till bevattning av planer på andra håll i länet – vad är skillnaden där?

– Man bedömer vattenuttag utifrån platsens egenskaper och förhållandena där, så jag kan inte uttala mig om liknande ärenden kring Emån. Det har inte jag kännedom om.

undefined
Kommunen har skickat in en anmälan till länsstyrelsen eftersom de återigen vill kunna använda vatten från Stångån för att bevattna fotbollsplaner.

Att planerna vid Ceosområdet inte är så gröna och mjuka som önskat har varit ett problem även tidigare. Det är inte första gången det är ett ämne uppe för diskussion i Vimmerby kommun.

Kan ni känna att ni borde tänkt på en lösning redan tidigare?

– Ansökan till länsstyrelsen har planerats under en längre tid och det är inte så att den skickades in när värmen kom, men sen ibland drar saker och ting ut på tiden och det är olyckligt, säger Klas Svensson.

Svensson förklarar också att det var otur för gräsplanerna att det när värmen kom i maj månad skedde stora uttag av dricksvatten i Vimmerby tätort samtidigt som Vemab hade läckage på ledningar, vilket gjorde att vatten försvann ut ur systemet och det blev kämpigt att hålla uppe nivåerna i vattentornet.

– Vi började med att vattna fotbollsplanerna med dricksvatten, men eftersom man inte klarade att hålla nivåerna kunde vi inte fortsätta med det. Sedan har man hittat läckor och fått ner förbrukningen vilket har gjort att vi, i dialog med Vemab, kunnat börja vattna litegrann.

undefined
Flera gräsytor på Ceosområdet är torra och hårda, vilket väcker frustration hos föreningar som nyttjar planerna.

Den här veckan, vecka 24, har kommunen vattnat planerna med dricksvatten två gånger, och planen är att göra samma sak nästa vecka. I övrigt hoppas man på att vädret ska hjälpa till att få bukt med problemet.

– Självklart ser kommunen allvarligt på läget och det är viktigt för oss att fotbollsplanerna är i bra skick. Många på kommunen jobbar med frågan.

Vad är planen framåt om ni inte får godkänt från länsstyrelsen för att ta vatten från Stångån?

– Planen just nu är att bevattna med dricksvatten så länge grundvattennivåerna ser bra ut, och det gör vi i dialog med Vemab. Det är svårt att hitta vatten till planerna någon annanstans, men vi tittar på andra lösningar.

Så om nivåerna är dåliga blir det ingen bevattning alls?

– Nej, då får vi lite välja om vi ska ha vatten i kranen eller om vi ska ha vatten på fotbollsplanen. Tyvärr är det läget vi är i, men nu ser det ut som att det ska komma en del regn framöver.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!