Oenigt i nämnden om nej till kameror på skolor

Skadegörelser på skolorna kostar pengar. Det betalas med medel som annars skulle gått till undervisningen. Men elevernas och personalens integritet väger tyngre än behovet att sätta upp övervakningskameror för att komma åt skadegörelsen.

Barn- och utbildningsnämnden säger nej till övervakningskameror på skolorna i Vimmerby kommun.

Barn- och utbildningsnämnden säger nej till övervakningskameror på skolorna i Vimmerby kommun.

Foto: Arkiv

Vimmerby2023-05-23 05:00
undefined
En av de senaste skadegörelserna på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby.

Det anser barn- och utbildningsnämnden som förordar att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag från tidigare fullmäktigeledamoten Anneli Jakobsson.

– Barns integritet väger särskilt tungt, säger förvaltningschefen Ola Karlsson som skrivit det yttrande som samtliga partier i nämnden utom ett ställer sig bakom.

Så sent som i april rapporterade Vimmerby Tidning om kostnader för skadegörelser i allmänhet och på skolor i synnerhet. Då hade precis inredningen slagits sönder på en toalett på Astrid Lindgren-skolan och en skadegörelse på Vimarskolan hade vållat en vattenskada som kostade 70 000 att göra i ordning.

undefined
Astrid Lindgrens skola

Parallellt med det hanterar kommunen ett medborgarförslag om övervakningskameror på i första hand AL-skolan, men också på andra skolor där det kan finnas behov. Anneli Jakobsson menar att det både skulle vara avskräckande och säkra bevis om skadegörelse skett.

Det säger nämnden nej till.

undefined
"Enligt integritetsmyndigheten skall kameraövervakning endast ske som en sista åtgärd, när alla andra möjligheter är uttömda" skriver förvaltningschefen Ola Karlsson i beslutsunderlaget till nämnden och hänvisar till att AL-skolan tagit fram en handlingsplan för att stävja skadegörelser i skolan.

– Man får inte använda kameror i förebyggande syfte, utan det måste finnas dokumenterat att saker skett där man vill sätta upp kameror, och visst har det skett skadegörelser på AL-skolan. Men det har skett lite här och var i så fall skulle det handla om kameror på många platser och det krockar med den tunga integriteten för elever och personal. En del skadegörelser har skett på toaletter och omklädningsrum. Där får vi inte ha kameror alls, säger Ola Karlsson.

SD reserverar sig mot beslutet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!