Splittrade grupper eller långa resor vid nedläggning

Ingen av barngrupperna på de nedläggningshotade förskolorna kan flyttas till närmsta förskola utan att barngruppen splittras. Enda förskolan som kan ta emot en sammanhållen barngrupp vid en nedläggning är nya förskolan i Nybble. Då blir det mellan 15 och 27 kilometer att åka för barnen som är under fem år. Enkel resa.

Ingen av de befintliga barngrupperna kan hållas samman vid en flytt till närmaste förskola. Det gäller både Gullringen, Djursdala, Rumskulla och Tuna.

Ingen av de befintliga barngrupperna kan hållas samman vid en flytt till närmaste förskola. Det gäller både Gullringen, Djursdala, Rumskulla och Tuna.

Foto: Adam Wrafter

Vimmerby2023-12-20 05:30
undefined
Ingen av de befintliga barngrupperna kan hållas samman vid en flytt till närmaste förskola. Det gäller både Gullringen, Djursdala, Rumskulla och Tuna.

Det framgår i den utredning som gjorts om framtiden för de fyra förskolorna i Brännebro, Djursdala, Rumskulla och Tuna. Samma orter där också följderna av en nedläggning av grundskolorna har utretts.

Vimmerby Tidning har även tagit del av utredningen av förskolorna. Där framgår att totalt 92 barn i åldern 1-5 år är i dag inskrivna på någon av förskolorna. Flest hittar vi på Junibacken i Tuna med 30 barn. Det gör att den egna lokalen inte räcker till. Därför är femåringarna i en lokal inne på Tuna skola.

Om förskolan i Tuna skulle läggas ner får inte hela barngruppen plats på närmaste alternativ, förskolan Kotten i Frödinge utan att det i så fall placeras en eller ett par paviljonger vid Kotten. Enda förskolan som skulle kunna rymma hela gruppen från Tuna är förskolan i Nybble som blir klar till hösten. Dit är det 23 kilometer enkel resa för barnen i Tuna.

Ungefär samma scenarier beskrivs för barnen på förskolorna i Djursdala och Södra Vi. Ingen av de grupperna på 21 respektive 24 barn får plats på Björkkullen i Södra Vi som är närmaste alternativ i båda fallen. Till Nybble är det 20 kilometer för barnen i Gullringen och 15 för de från Djursdala.

På förskolan i Rumskulla är 17 barn inskrivna i dag. Närmsta alternativ för dem i kommunen är Vimmerby stad. En enkel resa på 27 kilometer. Enda möjligheten i Vimmerby för att hålla ihop barngruppen är förskolan i Nybble.

I annat fall måste gruppen splittras och då kan inte alla få med sig en pedagog som de känner sen tidigare. Det gäller barngrupperna vid samtliga förskolor vid en splittring.

undefined
Förskolan i Nybble är klar att tas i drift till hösten. Den ska ha plats för 120 barn och skulle kunna rymma en eller flera av barngrupperna från de hotade förskolorna. Men det innebär samtidigt att barnen och föräldrarna får köra mellan 15 och 27 kilometer till förskolan. Enkel resa.

Utredningen visar att en nedläggning av samtliga förskolor skulle ge en besparing på 3,3 miljoner kronor från 2025, då en sån åtgärd kan få helårseffekt. Utöver det kan kommunen även slippa investeringar på 1,1 miljoner som annars behöver göras i förskolorna de närmaste tio åren.

I sina slutsatser skriver utredarna bland annat att en avveckling av en förskola påverkar barnen olika, men att det blir en större förändring för de yngre barnen. Man betonar att politikerna bör ta stor hänsyn till barns trygghet och trivsel när det är dags för beslut.

Det väntas tas under våren efter att politikerna träffat berörda familjer i alla orter.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!