Färre elever börjar skolan i Vimmerby

Det blir färre elever i skolan när det ringer in till höstterminen i Vimmerby kommun om en vecka. Det varierar i och för sig mellan de olika skolorna. I en av kommunens skolor är det bara en nybörjare.

Caroline Ålund är verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kommun. Hon säger att skolan är rustad för ett nytt läsår, men att det är knepigt att hitta behöriga lärare och att en översyn av skolstrukturen ska göras under hösten.

Caroline Ålund är verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kommun. Hon säger att skolan är rustad för ett nytt läsår, men att det är knepigt att hitta behöriga lärare och att en översyn av skolstrukturen ska göras under hösten.

Foto: Martina Gradian

Vimmerby2023-08-11 06:00
undefined
Antalet nybörjare i föreskoleklasserna är 154 i år. Det är 27 färre än de som började F1 hösten 2022.

Det visar statistik från barn- och utbildningsförvaltningen som Vimmerby Tidning tagit del av. 

När skolan börjar måndagen den 21 augusti är det 154 sexåringar som går till sin allra första skoldag i någon av kommunens nio grundskolor. Det är 27 nybörjare färre än för ett år sedan. Sen varierar det något mellan skolorna. 

Caroline Ålund är kommunens nya verksamhetschef för just grundskolorna och har varit igång på tjänsten sen slutet av maj.

– Vi är redo att rulla igång det nya läsåret. Rekryteringarna är i princip klara, de sista faller på plats den här veckan och lärarna börjar nästa vecka, säger Caroline Ålund.

– Sen är det en utmaning för oss, precis som för hela Sverige, att det är brist på behöriga lärare. Vi jobbar med det på olika sätt enligt vår kompetensplan och vi får även vara fiffiga och använda lärare på flera skolor, exempelvis när det gäller ämnen med få timmar i veckan. Sen måste det vara rimligt upplägg för lärarnas del också, säger hon.

undefined
Caroline Ålund är verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kommun. Hon säger att skolan är rustad för ett nytt läsår, men att det är knepigt att hitta behöriga lärare och att en översyn av skolstrukturen ska göras under hösten.

I Rumskulla är det tre elever som börjar i F1, i Brännebro bara en.

Hur fungerar det?

– Då får skolan anpassa sig efter det och åldersintegrera undervisningen med F1–elever och eleverna i årskurs ett och två och kanske även årskurs tre ibland. Så har det varit över tid och det finns en god erfarenhet upparbetad av det upplägget.

Elevantalet minskar över lag. Sett till det totala antalet elever i grundskolan är det ett dussintal färre elever det kommande läsåret jämfört med det som tog slut i juni. De två minsta skolorna, Brännebro och Rumskulla, ligger nu på 31 respektive 29 elever från F1 till årskurs sex.

Hur ser du på det?

– Det är så skolorganisationen ser ut i kommunen. Sen i våras har förvaltningen ett uppdrag att se över hela skolstrukturen. Elevantalet har sjunkit och det ekonomiska läget är ansträngt, utifrån det och med ett barnperspektiv kommer vi att vända på alla stenar och lägga ramarna under hösten, säger Caroline Ålund.

Vad följden av det kan bli ville hon inte spekulera om.

undefined
Det totala antalet elever i Vimmerbys grundskolor minskar med ett dussintal när höstterminen börjar om en dryg vecka. Då är 1 755 elever inskriva i F1 till årskurs nio.

Enligt förvaltningens prognos för elevantalet de kommande fem åren varierar årskullarna mellan 146 och 180 nybörjare om året. I de två minsta rör det sig om två till nio nybörjare per år. Det markeras att prognosen påverkas av skolval och in- och utflyttningar.

Nämndens beslut att minska skolpengen med fyra miljoner kronor slår igenom först nästa läsår, hösten 2024.

Brännebro skola i Gullringen är en av kommunen minsta. Där finns i år bara en nybörjare i förskoleklassen. Totalt har skolan 31 elever från F1 till årskurs sex. Det är två fler än kommunens minsta skola som har 29 elever totalt.
Brännebro skola i Gullringen är en av kommunen minsta. Där finns i år bara en nybörjare i förskoleklassen. Totalt har skolan 31 elever från F1 till årskurs sex. Det är två fler än kommunens minsta skola som har 29 elever totalt.
Grundskolorna i Vimmerby

Skola                  Nybörjare      Totalt antal elever 

• Vimarskolan        63               777 (+3)

• AL-skolan             33               541 (-6)

• Södra Vi skola     11                 95 (-8)

• Frödinge skola    11                  92 (-3)

• Storebro skola    15                  91(+3)

• Djursdala skola     9                 53 (+2)

• Tuna skola             8                 46  (-1)

• Brännebro skola   1                  31 (-3)

• Rumskulla skola   3                 29 (+1)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!