Avslag på överklagan mot Ica-planen

Det blev ett snabbt beslut om överklagan mot den nya detaljplanen för Ica-området i Vimmerby. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet från en granne.

Pelle Lindqvist som driver Ica Kvantum i Vimmerby är nöjd över domstolens snabba besked och över innehållet i beslutet. "Nu kan vi förhoppningsvis se slutet på den här historien" säger han.

Pelle Lindqvist som driver Ica Kvantum i Vimmerby är nöjd över domstolens snabba besked och över innehållet i beslutet. "Nu kan vi förhoppningsvis se slutet på den här historien" säger han.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2024-02-22 18:30
undefined
Nyligen beslutade mark- och miljödomstolen i Växjö att avslå överklagan av fullmäktiges beslut i december att anta en ny detaljplan för Ica-fastigheten i centrala Vimmerby.

Domstolen anser att ändringen av den gamla stadsplanen till en ny detaljplan inte strider mot någon rättsregel. Därför avslår rätten överklagan från Målfrids Fastigheter AB som äger en grannfastighet till Ica-fastigheten som den aktuella detaljplanen avser. 

Rätten avvisar att det skulle vara jäv att en invånare i Hultsfreds kommun, innehavaren av Ica Kvantum, skulle gynnas av att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden finns i Hultsfreds kommun och att en invånare i Vimmerby kommun, ägaren till grannfastigheten, missgynnas av samma beslut. Rätten hänvisar till att det är kommunfullmäktige i Vimmerby, inte den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden som fattat det överklagade beslutet.

Domstolen skriver också i domen att i den mån exponeringen blir mindre för grannfastigheten är det av marginell betydelse och inte skäl nog för att bifalla överklagan.

undefined
Pelle Lindqvist som driver Ica Kvantum i Vimmerby är nöjd över domstolens snabba besked och över innehållet i beslutet. "Nu kan vi förhoppningsvis se slutet på den här historien" säger han.

Pelle Lindqvist på Ica Kvantum är glad över domstolens snabba besked.

– Det är naturligtvis positivt och förhoppningsvis kan vi se slutet på den här historien nu, säger han.

 Planerna att verkställa ombyggnationen och utbyggnaden av butiken i etapper ligger fast.

– Det är ju först när domstolens beslut vunnit laga kraft som vi har möjlighet att bygga ut, så då kan vi fundera över hur vi kan gå vidare med det. Fram tills dess gör vi det vi behöver för att förnya invändigt och det har vi börjat med den här veckan, säger han.

Hur mycket har projektet försenats?

– Målet var att vara färdiga hösten 2022. I början var det andra problem, sen kom de här rättsprocesserna på det.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

undefined
Icas planer på en ombyggnad och expansion har dragit ut på tiden. Bland annat på grund av invändningar från ägaren till en grannfastighet som hävdar att det begicks grova felaktigheter när fastigheten byggdes för 40 år sen och att det är ett hinder för en ny detaljplan. Nu har domstolen avslagit överklagan av detaljplanen. Det beslutet kommer att överklagas. Parallellt ska domstolen även hantera de påstådda gamla felaktigheterna från 1980-talet där grannen vill att förelägganden om rättelse- och rivning utfärdas.

Så kommer också att ske.

"Vi kommer att överklaga. Vi gör det mot bakgrund av att domen innehåller flera felaktigheter och missförstånd. Men också för att vi efter snart 13 månader inte fått svar på våra tre sakfrågor som vi vill ha prövade:  Är byggnaden på Valen 3 planstridig,? Hur gick det i så fall till, och gör det besluten ogiltiga? 

Förvaltning, nämnd och länsstyrelse har inte svarat på dessa frågor. Om planändringen går igenom får vi aldrig svar", skriver Tony Johansson på Målfrids Fastigheter i ett sms till Vimmerby Tidning.

Mark- och miljödomstolen har inte prövat om det begicks felaktigheter på 1980-talet. Det ska ske i ett annat ärende sen Målfrid nyligen överklagat  länsstyrelsens beslut att ge nämnden rätt om grannens tillsynsanmälan om de felaktigheterna.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!