Avslag för Ica-grannens överklagan

Miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby kommun hade fog för beslutet att avsluta en anmälan om tillsyn som gäller Ica-fastigheten i Vimmerby utan åtgärder mot grova felaktigheter som påstås i anmälan. Det anser länsstyrelsen som avslår överklagan från ägaren till en grannfastighet.

Länsstyrelsen ställer sig på miljö- och byggnadsnämndens sida i tvisten om gamla felaktigheter när Ica-fastigheten byggdes för 40 år sen.

Länsstyrelsen ställer sig på miljö- och byggnadsnämndens sida i tvisten om gamla felaktigheter när Ica-fastigheten byggdes för 40 år sen.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-01-04 13:41

Det framgår i länsstyrelsens beslut som är daterat den 29 december som Vimmerby Tidning tagit del av.

Beslutet gäller en överklagan från fastighetsbolaget Målfrid som i oktober gjorde ännu en tillsynsanmälan till miljö-och byggnadsnämnden om flera grova felaktigheter när Ica-fastigheten byggdes för 40 år sedan. I anmälan ställer bolaget fem krav, bland annat att kommunen ska medge att byggnaden är grovt planstridig och att alla större beslut genom åren ska rivas upp.

I november fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att avslå samtliga yrkanden från Målfrid. Det gav fastighetsbolaget en möjlighet att få tillsynsanmälan prövad i högre instans och i december skickades en överklagan av nämndens beslut in till länsstyrelsen.

Den blev dock snabbt expedierad där.

Länsstyrelsen beslutar att nämndens beslut är korrekt och man avslår överklagan. Man menar bland annat: "att bygglov beviljats på den aktuella fastigheten i flera omgångar. Byggloven har vunnit lagakraft och åtgärderna som vidtagits har skett i enlighet med beviljade bygglov. Därtill har byggnationen på fastigheten i huvudsak uppförts för mer än tio år sedan. Nämnden har därför inte heller möjlighet att besluta om ett föreläggande."

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Parallellt med detta har fullmäktige antagit en ny detaljplan för samma område.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!