Jenny från Vimmerby tilldelas miljonbelopp

Flera gånger om har Jenny Mjösberg och hennes forskningsgrupp uppmärksammats för sitt arbete kring astma, en sjukdom som omkring 800 000 personer i Sverige lider av. Nu tilldelas hon ett stort anslag som ska främja det pågående forskningsprojektet.

"Min forskargrupp har gjort spännande upptäckter i lungans lymfocytsystem, bland annat av så kallade medfödda lymfoida celler (ILCs) typ 2 som, tillsammans med T celler, tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma", säger Jenny Mjösberg.

"Min forskargrupp har gjort spännande upptäckter i lungans lymfocytsystem, bland annat av så kallade medfödda lymfoida celler (ILCs) typ 2 som, tillsammans med T celler, tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma", säger Jenny Mjösberg.

Foto: Ulf Sirborn

Vimmerby2024-06-03 06:48

Forskaren Jenny Mjösberg är född och uppvuxen i Vimmerby, men i dagsläget är hon verksam som professor på Karolinska Institutet i Stockholm där hon bland annat forskar om astma.

Nu tilldelas Mjösberg "Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024" på 15 miljoner kronor för fortsatta studier om unika cellfynd som hon gjort tillsammans med sin forskningsgrupp.

Upptäckterna som har gjorts i lungans lymfocytsystem tros kunna bidra till att minska lidandet för personer med svår astma. Genom att undersöka cellerna vidare tror man nämligen att det ska gå att optimera användandet av läkemedel för de som lider av sjukdomen. Det framgår i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

– I Sverige lever många med svår astma och det saknas idag botande behandling. Jenny Mjösbergs forskning har potential att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för de här personerna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, enligt pressmeddelandet.

undefined
"Min forskargrupp har gjort spännande upptäckter i lungans lymfocytsystem, bland annat av så kallade medfödda lymfoida celler (ILCs) typ 2 som, tillsammans med T celler, tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma", säger Jenny Mjösberg.

Det stora anslaget som Jenny Mjösberg ska få till sin forskning delas ut under måndagen, 3 juni, på Oscarsteatern i Stockholm. Utdelare är ingen annan än hans kungliga höghet Prins Daniel, hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.

I fjol var Jenny Mjösberg en av fem forskare som fick dela på 30 miljoner kronor efter att ha tilldelats det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset i medicin. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!