"Vi är bekymrade över nämndens beslut"

Ett av nämndens beslut kommer att överklagas. Tony Johansson som företräder en grannfastighet är också bekymrad över beslutet om nya detaljplanen.

Den här stängslet är en del i en grannes kritik mot kommunens olika beslut som berör Ica-tomten i Vimmerby. nämnden avslutar ett tillsynsärende utan åtgärder. "Vi kommer att överklaga det" säger företrädaren för en grannfastighet.

Den här stängslet är en del i en grannes kritik mot kommunens olika beslut som berör Ica-tomten i Vimmerby. nämnden avslutar ett tillsynsärende utan åtgärder. "Vi kommer att överklaga det" säger företrädaren för en grannfastighet.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-06-05 11:00

"Tillbyggnation på höjden har vi primärt inget emot. Vi är emot att planprocessen ger fastigheten planenlighet och ägaren ansvarsfrihet, vilket vi tror är huvudsyftet med denna planprocess. Som vi ser det utesluts en nordlig placering helt av det uttalade syftet i planbestämmelserna. Det går inte att förbise ett så klart och tydligt uttalat syfte. Det som gör oss bekymrade är att om vår tolkning är rätt så är en konsekvens att det troligen begicks brott för att få igenom placeringen. Vi kunde aldrig tro att nämnden skulle fatta detta beslut om samråd i ljuset av sådana misstankar, skriver Tony Johansson i ett mejl.

Hans ståndpunkt är att byggnaden placerades i strid mot planbestämmelserna när den byggdes 1985 och att det fortfarande påverkar grannfastigheter negativt.

Två experter som Vimmerby Tidning tidigare haft kontakt med, Dick Magnusson vid Linköpings universitet och Eidar Lindgren tidigare vid KTH, kungliga tekniska högskolan i Stockholm har en annan uppfattning och ser inte att några fel begicks och de menar att kommunen har alla möjligheter att genomföra en ny planprocess för att synka planen med den rådande verkligheten.

Nämndens beslut att avsluta tillsynsärendet av stängslet kommer att överklagas.

"Ett tre meter högt stängsel med taggtråd i ett handelsområde där människor ska promenera påverkar trafiksäkerheten negativt för dessa gångtrafikanter då staketet anlagts väldigt nära vägkanten i en kurva. Vi kommer att överklaga." motiverar Tony Johansson. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!