Helen Nilsson (S) tvingas vika sig i BUP-frågan

BUP i Vimmerby stänger, antagligen kring årsskiftet, och då kommer cirka 70 barn och unga som får eller har fått behandling här att istället behöva åka till Västervik för samma behandling. "Jag har protesterat men kan inte göra mer", säger Vimmerbys kommunalråd Helen Nilsson (S).

"Vi kan inte kan upprätthålla Vimmerbymottagningen måndag till fredag med alla de kompetenser som krävs, vi har bara öppet enstaka dagar med tillrest personal från Västervik. I statistiken handlar det om ett 70-tal barn som haft sina insatser via Vimmerbymottagningen, totalt under ett år, säger psykiatridirektören Mats Petersson till Vimmerby Tidning.

"Vi kan inte kan upprätthålla Vimmerbymottagningen måndag till fredag med alla de kompetenser som krävs, vi har bara öppet enstaka dagar med tillrest personal från Västervik. I statistiken handlar det om ett 70-tal barn som haft sina insatser via Vimmerbymottagningen, totalt under ett år, säger psykiatridirektören Mats Petersson till Vimmerby Tidning.

Foto: Eva Harysson/Pressbild

Vimmerby2023-10-10 17:00

I upptagningsområdet till den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Vimmerby berörs omkring 400 barn på ett eller annat sätt av beslutet att den ska läggas ner. Vimmerby Tidning har tidigare skrivit att mottagningen ska stänga men enligt regionens psykiatridirektör Mats Petersson är det fortfarande inte helt klart exakt när det kommer att ske.

– Regionstyrelsen har tagit beslutet att stänga mottagningen och nu har jag uppdraget att göra det, det är det formella i gången. Vi är i processen just nu men vi har inte satt något datum för när vi lämnar mottagningen i Vimmerby. Jag kan tänka mig att vi pratar om ett datum ungefär kring årsskiftet men vi har som sagt har inte tagit det beslutet än, säger han till Vimmerby Tidning. 

Regionens beslut att stänga mottagningen handlar om en ekonomisk besparing när det gäller hyran av lokalen men Mats Petersson menar att det också kommer att leda till att man kan använda kompetensen man har på ett bättre sätt.

– Många av de 400 barnen och ungdomarna får inte insatserna ens idag från Vimmerby utan huvuddelen av dem går redan via mottagningen i Västervik. Det beror ju på att vi inte kan upprätthålla Vimmerbymottagningen måndag till fredag med alla de kompetenser som krävs, vi har bara öppet enstaka dagar med tillrest personal från Västervik. I statistiken handlar det om ett 70-tal barn som haft sina insatser via Vimmerbymottagningen, totalt under ett år, säger psykiatridirektören.

undefined
"I de lättare fallen är det såklart tråkigt att man ska behöva åka dit men det är så de har bestämt i sitt sparpaket och då är det svårt att sätta emot", säger Helen Nilsson.

Kommunalrådet Helen Nilsson (S) har tagit strid för att BUP-mottagningen ska finnas kvar i Vimmerby men tvingats ge upp.

– Jag har frågat och protesterat utefter vad jag kan men för tillfället kan jag inte göra så mycket mer, säger hon.

Hur ser du på att Vimmerby snart står utan BUP-mottagning då?

– Det är väl alltid så att man vill ha nära till allting och nu blir det inte riktig lika nära. När jag ställt frågan till regionen har jag fått höra att många som har sökt sig till mottagningen här ändå skickas till Västervik där kompetensen finns. I de lättare fallen är det såklart tråkigt att man ska behöva åka dit men det är så de har bestämt i sitt sparpaket och då är det svårt att sätta emot.

undefined
Helen Nilsson (S) tror att uppföljning och utvärdering av konsekvenserna av den flyttade BUP-mottagningen är viktigt.

Psykiatridirektör Mats Petersson menar att det inte nödvändigtvis rör sig om en försämring i och med att mottagningen försvinner.

– Vi har nu en mottagning i Vimmerby som inte har den formella kompetensförmågan att se till att barn i upptagningsområdet kan mötas upp av de professionella grupper som behövs, så har det varit under en längre tid. Vi vill se det här som någonting bra men sen har jag respekt för att man kan tycka att det är en försämring när avståndet blir längre. Vi vill ge en god vård till de barn och unga som har behovet och det handlar om en specialiserad psykiatri, säger han.

Enligt regionstyrelsens beslut ska mottagningen i Vimmerby ersättas med ett mobilt team som gör hembesök. Det teamet ska enligt psykiatridirektören vara på plats under den senare delen av hösten.

– Det ska sjösättas och vara operativt troligtvis under november. Det handlar om en mellanvårdsform som ska kunna göra insatser till barn och unga i hemmet som har komplexa behov inom psykiatrin, säger Mats Petersson. 

undefined
BUP-mottagningen i Vimmerby stänger och ska ersättas med ett mobilt team, enligt regionsstyrelsens beslut.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!