Else-Marie om nya jobbet: "Saknar skolans värld"

Suget att komma tillbaka till skolans värld fick Else-Marie Isaxon från Kisa att söka den lediga rektorstjänsten i Vimmerby kommun.

Else-Marie Isaxon från Kisa blir i augusti ny rektor för skolorna i Djursdala, Gullringen och Södra Vi.

Else-Marie Isaxon från Kisa blir i augusti ny rektor för skolorna i Djursdala, Gullringen och Södra Vi.

Foto: Privat

Vimmerby2024-05-15 05:30

Nyheten i korthet

  • Else-Marie Isaxon kommer att ta över som ny rektor i Vimmerby kommun, med start i augusti. Hon kommer att ansvara för grundskolorna i Djursdala, Gullringen och Södra Vi.
  • Isaxon, som har arbetat i Åtvidabergs kommun i ett och ett halvt år, valde att byta jobb för att återvända till skolvärlden, där hon anser att hon har mest kunskap.
  • Trots utmaningarna i Vimmerbys skolvärld, ser Isaxon fram emot att börja i sin nya position. Hon betonar vikten av dialog och transparens i sin ledarstil.

På tisdagens kvällsmöte fick personalen i Åtvidaberg veta att Else-Marie Isaxon till hösten börjar en ny tjänst som rektor i Vimmerby kommun.

Hon blir den femte augusti, som Vimmerby Tidning tidigare berättat, ny rektor för skolorna i Djursdala, Gullringen och Södra Vi.

Du är ursprungligen från Vimmerby?

– Jag är Vimmerbybo från begynnelsen, uppväxt där och gick på AL-skolan. Jag har också bott en period i Björkhult utanför Gullringen. Lite av mitt hjärta finns kvar i Vimmerby kommun, berättar hon.

Nu bor hon och maken i hus i Kisa och har fritidshus i Pinnarp utanför Kisa. Barnen är stora och har mer eller mindre lämnat föräldrahemmet.

Else-Marie Isaxon började sin lärarkarriär i Storebro, fick blodad tand och läste efter det till lärare. Efter det arbetade hon på Vimarskolan i nästan fem år.

– Sedan flyttade vi som familj till Kisa och jag bytte arbetsgivare till Kinda kommun.

Hur hamnade du senare i Åtvidaberg?

– Jag hade jobbat i nästan 24 år i Kinda kommun. Det var rektorer som frågade "kan inte ett rektorsuppdrag vara något för dig?".

Hos Else-Marie Isaxon satte det igång tankar som fick henne att söka en rektorstjänst i Åtvidaberg för förskolorna Grebo respektive Björsäter. Där har hon nu jobbat i ett och ett halvt år.

– Det är 160 till 170 barn och 35 personal, berättar hon.

Hur har du upplevt den tiden?

– Väldigt lärorik. Jag har väldigt bra rektorskollegor som stöttat mig in i uppdraget. Det har inte varit ett lätt val att lämna Åtvidaberg.

Vad fick dig att ändå byta jobb?

– Jag gjorde det för att jag saknar skolans värld. Det är skolan jag har störst kunskaper om. Av åren i Kinda har jag jobbat som specialpedagog i tio år. Då stöttar man rektor med elever som har svårt att nå kunskapsmålen.

Varför just Vimmerby?

– Dels så känner jag att det är min hembygd och att jag vill ge något tillbaka. Dels känner jag ett samhällsengagemang och vill ge eleverna som går på skolan en bra utbildning.

Hon ville också undvika att bli chef över tidigare kollegor.

– Samtidigt så känner jag att man har lite distans och vill inte bli chef över tidigare kollegor. Jag gillar också mindre enheter som jag jobbar med i dag. Det lockar mig att jobba med mindre enheter. 

Räds du inte över att det är en turbulent tid inom skolan i Vimmerby?

– Visst förstår jag att det blir en utmanade tid och att det kanske inte är den mest gynnsamma situationen men jag hoppas ändå att vi ska finna en väg framåt.

Har ni diskuterat nedskärningar?

– Nej, det har vi inte gjort.

Vilken ledarstil har du?

– Dialog är viktigt för mig, vi måste jobba tillsammans för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför. Det skulle jag säga är min ledarstil, att vara transparent.

Ser du ett stort förändringsarbete framför dig?

– Jag tror att det redan pågår men jag får ta vid när jag kommer till hösten. Visst kommer det att finnas utmaningar men jag ser det också som ett spännande uppdrag.

Hur ser du på att resurspersonal har skurits bort?

– Det är viktigt att det finns stöd men jag kan inte uttala mig om hur det ser ut på skolorna förrän jag har blivit insatt. Vi är skyldiga att ge stöd men i vilken form får jag se när jag kommer på plats.

Vad ser du fram emot?

– Att lära känna skolorna och personalen, det ser jag fram emot. Och eleverna, det är viktigt för mig. Jag är jättesugen på att komma igång och få börja jobba.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!