Regionen möter minister om Stångådals- och Tjustbanan

Efter flera förfrågningar blir ministermötet av. "Äntligen", säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Vice ordförande i Regionfullmäktige, Karin Helmersson (C), hoppas att mötet ska kunna leda till något positivt och att de får igenom sina argument.

Vice ordförande i Regionfullmäktige, Karin Helmersson (C), hoppas att mötet ska kunna leda till något positivt och att de får igenom sina argument.

Foto: Pressbild

Vimmerby2023-07-07 18:00

Vimmerby Tidning har tidigare skrivit om Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget angående Ostlänken. Förslaget såsom det nu ligger innebär att Stångådals- och Tjustbanan inte kommer att få direktanslutning till den nya centralstationen, som planeras att byggas i Linköping. Istället kan resenärer komma att byta för att sedan åka buss de sista kilometerna från Tannefors in till Linköping. Det har gruppledarna i Regionfullmäktige haft synpunkter på och har därför velat få till ett möte med infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlsson (KD). Det blir nu av och är spikat till den 21 augusti i år, i Stockholm. Vimmerby Tidning vill ta reda på förutsättningarna för ministermötet och har därför tagit kontakt med vice ordförande i Regionfullmäktige och tillika ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 

Hur känns det att mötet nu blir av? 

– Äntligen. Vi skrev ett brev i februari om att vi ville ha ett möte. Vi fick inte svar på det. Så vi passade på, när vi svarade på en annan utredning, att nämna att regionen vill komma i kontakt med departementet gällande Stångådalsbanan- och Tjustbanan. Sedan skickade vi ett nytt brev och fick då positivt svar hyfsat snabbt, säger Karin Helmersson. 

Det som från början skulle vara en digital träff har nu bestämts till en fysisk träff i 45 minuter i huvudstan. 

Vad ska ni ta upp? 

– Vi ska ta upp hur förslaget påverkar möjligheterna för Kalmar län. Att det kommer få konsekvenser för resande till arbete och att det kommer påverka länet gällande besöksnäringen. De alternativ som presenteras i Trafikverkets utredning, att åka buss sista vägen mot Linköping, är inte tillräckliga , säger hon. 

Karin Helmersson är försiktigt positiv till att få gehör av ministern.

– Även om vi har haft dåliga erfarenheter tidigare så tror jag inte att man som minister vill vara den som gjorde att den regionala tågbanan försvann, vilket det här förslaget kan komma att innebära i praktiken. 

Hon berättar att i nuläget vet hon inte hur många från Regionfullmäktige som åker till Stockholm men förklarar att det kan finnas en poäng med att en från varje parti finns representerad. 

Kommer ni ta tåget till mötet? 

– Det är inte omöjligt att vi tar Stångådalsbanan. Vi får se om vi kommer hela vägen fram. Än så länge går den ju hela vägen till Linköping, säger Karin Helmersson. 

I den utredning som Trafikverket lagt fram till regeringen i juni så är en del av förslaget att Stångådals- och Tjustbanan inte kommer anknyta vid den planerade centralstationen i Linköping. Tåget går inte ända fram.
I den utredning som Trafikverket lagt fram till regeringen i juni så är en del av förslaget att Stångådals- och Tjustbanan inte kommer anknyta vid den planerade centralstationen i Linköping. Tåget går inte ända fram.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om