Kommunen planerar inte att överklaga

Mycket tyder på att Förvaltningsrättens beslut i fallet om Rawan El-Harake har rätt till försörjningsstöd inte kommer att överklagas. "Man brukar låta sig vägledas av Förvaltningsrätten", säger Lars Sandberg (C), socialnämndens ordförande.

Vimmerby kommun kommer troligtvis inte överklaga Förvaltningsrättens beslut. “Det förvaltningsrätten kommer fram till är det som brukar få gälla”, säger Lars Sandberg (C), Socialnämndens ordförande.

Vimmerby kommun kommer troligtvis inte överklaga Förvaltningsrättens beslut. “Det förvaltningsrätten kommer fram till är det som brukar få gälla”, säger Lars Sandberg (C), Socialnämndens ordförande.

Foto: Jimmy Karlsson/Sofie Olsson

Vimmerby2022-06-29 20:00

Under tisdagen kom domen där Förvaltningsrätten upphävde socialnämnden i Vimmerbys beslut att dra in Rawan El-Harakes försörjningsstöd. Kommunen har rätt att överklaga men enligt Lars Sandberg är det inte troligt. 

–Vi brukar inte överklaga beslut och jag har svårt att tänka mig att vi kommer göra det i det här fallet. Ärendet går nu tillbaka till handläggaren som får göra en ny bedömning efter hur domen är skriven. Jag kan inte tänka mig att det behöver ta så lång tid.

undefined
Enligt Socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) hör det inte till det vanliga att Förvaltningsrätten anser att kommunen gjort fel i sina bedömningar.

Kan det bli så att hon fortfarande nekas försörjningstöd efter den nya bedömningen?

–Det har jag svårt att se. För det som Förvaltningsrätten har sagt är att de inte ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för den bedömning som gjordes. Då får man ändra bedömningen. 

Hur vanligt är det att ni har fall där Förvaltningsrätten säger att ni har gjort fel?

–Det är inte vanligt. Det är ett antal överklaganden i månaden men det är inte särskilt många av dem där Förvaltingsrätten gör en annan bedömning än den som handläggarna har gjort. Det händer någongång ibland med det är inte ofta.

Hur känns den här situationen?

–Jag känner att det är bra att den här möjligheten att överklaga ett beslut finns. Man ska utnyttja det om man tycker att det blivit fel. För det är bara människor som sitter och gör de här bedömningarna. Ibland blir det fel då bevisvärdet inte räcker. Då är det jättebra att det finns en opartisk bedömare som tittar över det hela.

Påverkar det här hur ni kommer arbeta i framtiden?

– Det finns inget fall som är exakt likadan som någon annan. Det jag fick uppläst igår var att anonyma telefonsamtal inte ska tillmätas all betydelse i ett fall, så är det naturligtvis. Övriga tecken som man tar med i bedömning skiljer sig oerhört mellan fall. Så det är svårt att säga att det här får någon påverkan på andra utredningar. 

undefined
Mohammad Ali El-Harake berättar att tilltron till systemet har fått sig en törn. "Allt det här har känts surrealistiskt", berättar han.

Timmarna innan Förvaltningsrätten medelande sitt beslut berättade Rawan El-Harakes bror, Mohammad Ali El-Harake, att oavsett utgång så finns en annan vaksamhet än innan.  

– Även om det går tillbaka till det normala så har jag tappat tilltro till systemet. Allt det här har känts surrealistiskt. Försörjningsstödet drogs in på så vaga grunder, inget var logiskt och vi närstående blev inte lyssnade på.

"Det är bara positivt att  möjligheten att överklaga ett beslut hos förvaltningsrätten finns" menar Lars Sandberg (C), socialnämndens ordförande.
"Det är bara positivt att möjligheten att överklaga ett beslut hos förvaltningsrätten finns" menar Lars Sandberg (C), socialnämndens ordförande.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!