Minskad förskolepeng ger daghemmet tuff tillvaro

Renate Endres, som driver familjedaghem utanför Vimmerby, är kritisk till att förskolepengen minskar samtidigt som alla kostnader ökar. Hon kan inte höja personalens lön som vanligt och behöver ta från vinsten för att hålla igång verksamheten.

Renate Endres (till vänster med valpen Moppi i famnen) tillsammans med sina kollegor Anna Leverkühne och Andrea Dähre i lekrummet på nedervåningen. Barnen heter Estelle, Max och Killian.

Renate Endres (till vänster med valpen Moppi i famnen) tillsammans med sina kollegor Anna Leverkühne och Andrea Dähre i lekrummet på nedervåningen. Barnen heter Estelle, Max och Killian.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2023-01-18 05:00

Familjedaghemmet Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn i byn Brånhult-Målen öppnade 2017 och varje år får man, precis som andra verksamheter inom barnomsorgen, en summa pengar per barn och år från kommunen. 

– De pengarna använder jag för allting, personalen, lokaler och alla andra kostnader. Hittills har det varit så att det varje år höjts lite grann men just nu då vi verkligen är mitt i en inflation och allting blir dyrare så har det minskat. El och mat kostar mer och det är inte bara på förskolan utan min personal behöver också mer för att klara sig hemma, säger Renate Endres som driver familjedaghemmet.

undefined
"De pengarna använder jag för allting, personalen, lokaler och alla andra kostnader. Hittills har det varit så att det varje år höjts lite grann men just nu då vi verkligen är mitt i en inflation och allting blir dyrare så har det minskat", säger Renate Endres.

Verksamheten har plats för 20 barn och har just nu sex anställda, tre på heltid och tre på 75 procent, och snart kommer ytterligare en utbildad förskollärare att börja. Renate Endres menar att minskningen bidragit till att hon för första gången inte kunnat höja personalens lön som hon brukar.

– För mina medarbetare gjorde jag i stället så att alla får ytterligare fem semesterdagar per år eftersom jag inte kan höja, säger hon. 

Ett familjedaghem faller under verksamhetsformen pedagogisk omsorg och när man räknar ut hur mycket pengar en verksamhet ska få för varje barn och år finns fyra olika kategorier, uppdelade på åldersgrupp och antal timmar som barnen är där. Som exempel var summan som verksamheterna fick för 1 till 2-åringar som gick mer än 15 timmar per vecka 112 198 kronor förra året. 2023 är summan i samma kategori 111 753, alltså en minskning med 445 kronor per barn och år. När det gäller summan för barn som är på verksamheterna mindre än 15 timmar i veckan är minskningen större, runt 750 kronor per barn och år. 

undefined
"Det är nästan inte möjligt att hålla igång allting så som det var tidigare, men vi gör det ändå och jag tar från min vinst nu", säger Renate Endres, som driver familjedaghemmet Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn

Högre kostnader och mindre pengar är en dålig kombination, och Renate Endres på Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn beskriver tuffa tider. Verksamheten är ett naturnära alternativ till förskolor, med mindre barngrupper och växtbaserad mat och nyligen gav barn- och utbildningsnämnden klartecken för att ha 20 barn i verksamheten, jämfört med 16 som man tidigare haft.

– Det är nästan inte möjligt att hålla igång allting så som det var tidigare, men vi gör det ändå och jag tar från min vinst nu. Vi köper fotfarande bara ekologiska livsmedel men det påverkar och det är inte bra i längden, säger hon. 

Hur länge klarar ni er? 

– Det beror lite på hur priserna utvecklas i framtiden, men det här är ju inte bra. Jag tror liksom inte att kommuntjänstemännen får mindre lön nu, men vi får mindre. 

undefined
Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att det brukar kunna komma ett tillskott när man i början av året gör en omräkning utifrån höjda löner.

Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att minskningen beror på en budgeten och att samma sak gäller för alla, både för kommunala och fristående förskolor samt för pedagogisk omsorg som familjedaghem.  

– Det är inga större summor det handlar om. Det här räknas på vår budget och hur mycket kostnader vi har i barnomsorgen, lika mycket ska en fristående verksamhet ha och det kan slå lite olika från år till år, säger han. 

Skolpolitikern lägger också till att det snart kommer att göras en ny uträkning som kan leda till mer pengar för verksamheterna.

– Det görs en omräkning i februari. Vi har fått höjda löner som inte var medräknade när bidraget betalades ut så det brukar komma ett tillskott när de räknat på de nysatta lönerna, säger Peter Karlsson (C). 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan och fritidshemmet vänder sig till.

En form av pedagogisk omsorg är familjedaghem, där dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal. 

Det finns fler varianter av pedagogisk omsorg, till exempel flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem eller i en särskild lokal.

Källa: Skolverket

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!