Ödesåret för småskolorna – Första mötet hålls i Tuna

2024 blir ett ödesår för en eller flera småskolor i Vimmerby kommun. Redan nästa vecka ska Tunaborna träffa kommunpolitiker för att prata om framtiden och samhällets utveckling. Det kommer att i första hand handla om skolan och utredningen om småskolornas vara eller inte vara.

Hela fullmäktige är kallat till en extra dragning om strukturutredningarna. Där kan ledamöterna ställa frågor till tjänstemännen som gjort utredningarna. Bilden är från fullmäktiges sista sammanträde förra året.

Hela fullmäktige är kallat till en extra dragning om strukturutredningarna. Där kan ledamöterna ställa frågor till tjänstemännen som gjort utredningarna. Bilden är från fullmäktiges sista sammanträde förra året.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2024-01-05 06:00
undefined
Michael Olsson är talesperson för föräldraföreningen i Tuna. "Vi kan inte se att man kan lägga ner skolan i Tuna. Därför har vi heller inget fokus på vad vi kan göra om den skulle lägga ner. Vi jobbar bara för att den ska vara kvar" säger han.

– Skolan är navet i samhället. Utan skolan blir det ingen inflyttning eller utveckling. Det är vårt grundfokus, säger Michael Olsson i föräldraföreningen.

Mötet i Tuna bygdegård på tisdag kväll blir det första om framtiden och utvecklingen i kommunens mindre orter. Det är ett initiativ från kommunstyrelsen som vill fortsätta träffa ortsgrupperna även efter arbetet med översiktsplanen som snart är klar för antagande.

– Det finns flera syften med mötena, hittills är det bara Tuna som är bokat, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jacob Käll (C).

I och med strukturutredningarna om skolorna och förskolorna som presenterades dagarna före jul är det ingen skräll att den frågan blir dominerande när kommunstyrelsen åker ut i bygderna tillsammans med politiker från barn- och utbildningsnämnden.

– Vi har fått kritik för att inga politiker var med ut i höstas. Men vi vill ha ett underlag att utgå ifrån och det har vi nu, säger Peter Karlsson (C) ordförande i nämnden inför de möten som ska ske.

I Tuna har ortsborna laddat för mötet med beslutsfattarna.

– Vi har lagt ner en hel del jobb och vi har svårt att se att det går att lägga ner skolan i Tuna när vi har befolkningstillväxt, behöriga lärare och bra antal med elever, säger Michael Olsson.  

Föreningen reagerar också över utredningen.

– Vi saknar flera perspektiv, till exempel kostnader om familjer väljer skolgång i en annan kommun. Vi reagerar också över att viktig forskning saknas i litteraturstudien. Vi har skickat ett paket med frågor om det här som vi hoppas få svar på, helst före tisdag, säger Michael Olsson.

Föreningen kommer att presentera alternativ för hur kommunen kan minska kostnaderna.

– Alla paviljonger i Vimmerby kostar en hel del, till exempel, säger han.

undefined
Leif Larsson (C) är fullmäktiges ordförande och en av kommunens mest erfarna poliiker. Han har aldrig tidigare varit med om att hela fullmäktige kallats till en extra information i ett specifikt ärende.

Nästa söndag, den 14 januari, är hela fullmäktige kallat till ett extra informationsmöte om skolfrågan. Det tillhör inte vanligheterna att fullmäktige kallas in på det sättet.

– Det har aldrig hänt tidigare under min tid att fullmäktige har en särskild information i en specifik fråga, säger ordföranden Leif Larsson (C).

Varför görs det nu?

– Det är en stor och komplex fråga och från majoritetens sida har vi varit tydliga med att det måste finnas underlag och att det ska hållas dialog med alla berörda innan vi går till beslut om en eventuell förändring av skolstrukturen. Informationsmötet är en del i det. Där kommer tjänstemännen att redovisa utredningarna och svara på ledamöternas frågor, säger han.

Parallellt jobbar alla partigrupper med utredningarna.

undefined
Hela fullmäktige är kallat till en extra dragning om strukturutredningarna. Där kan ledamöterna ställa frågor till tjänstemännen som gjort utredningarna. Bilden är från fullmäktiges sista sammanträde förra året.

När det kan bli dags för ett avgörande beslut i fullmäktige är oklart.

– Det finns ingen tidsplan, det får ta den tid som behövs. Barn- och utbildningsnämnden äger utredningarna. Antingen kommer man fram till inte göra någon förändring, då blir det ingen fråga för fullmäktige. Men om nämnden föreslår en förändring ska först kommunstyrelsen yttra sig innan förslaget kommer till fullmäktige, säger Leif Larsson.

Ett besked i nämnden kan komma tidigast den 14 februari. Efter det gäller kommunstyrelsen med ordinarie sammanträden den 27 februari och 9 april. Fullmäktige har sina möten den 11 mars och den 29 april. Det är de tiderna som gäller för beslut – om det inte sätts in extra sammanträden. För om skolor ska tas bort vill man ha det klart till höstterminen i augusti.

2024 är ett ödesår för skolorna i Rumskulla, Brännebro, Djursdala och Tuna. Alla kan läggas ner enligt en strukturutredning. Nu ska politikerna diskutera utredningen med ortsborna innan beslut kan tas.
2024 är ett ödesår för skolorna i Rumskulla, Brännebro, Djursdala och Tuna. Alla kan läggas ner enligt en strukturutredning. Nu ska politikerna diskutera utredningen med ortsborna innan beslut kan tas.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!