Ordförande om miljonbeloppen på ungdomsplaceringar

Trots en tuff ekonomisk situation lägger Vimmerby kommun ut miljonbelopp när ungdomar skickas för vård på HVB-hem och SiS. "Så är det tyvärr. Men vi placerar ingen om inte behovet finns", säger Eva Berglund (S), socialnämndens ordförande.

"Om man lyssnar på vad som det pratas om idag kommer det läggas hårdare krav på att fler ska omhändertas. Det här är något som läggs på en socialnämnd mer och mer. Men vi har inga pengar som fyller på", säger Eva Berglund (S).  Kommunen spenderar i dagsläget mångmiljonbelopp på placeringar av ungdomar.

"Om man lyssnar på vad som det pratas om idag kommer det läggas hårdare krav på att fler ska omhändertas. Det här är något som läggs på en socialnämnd mer och mer. Men vi har inga pengar som fyller på", säger Eva Berglund (S). Kommunen spenderar i dagsläget mångmiljonbelopp på placeringar av ungdomar.

Foto: Jimmy Karlsson

Vimmerby2023-11-30 12:00

I år ligger siffran, till och med oktober, på 13,7 miljoner. Samtidigt är kommunens vacklande ekonomi inte en nyhet och i maj fick socialnämnden ett sparkrav på sig efter ett underskott på 19 miljoner

Med tanke på kommunens ekonomi, hur rimligt är det att så många miljoner läggs på placeringar? 

– Om det är rimligt eller ej är en fråga man kan ställa sig. Men hittar vi inga andra alternativ finns det inget vi kan göra. Socialnämnden är yttersta skyddsnätet, när man har fallit igenom alla andra hamnar man hos oss. Då har det ofta gått så långt att det är tuffare åtgärder som krävs. Just HVB (hem för vård eller boende) och SiS (Statens institutionsstyrelse), framför allt SiS, tar gladeligen en 8 000-9 000 kronor per dygn, säger Eva Berglund. 

Hur ska ni få ner kostnaderna?

– Det går inte att få ner kostnaderna bara för att det blir årsskifte utan det här är något man måste jobba med på låg sikt. De höga kostnaderna är HVB, SiS och de konsulentstödda familjerna. Vi arbetar på bred front men det är inte lätt. Den personal vi har på individ- och familjeomsorg och våra beroendeenheter, jobbar och jobbar för att försöka få saker att fungera utan att vi placerar men ibland är det tyvärr försent. Det vi behöver är att fånga upp ungdomarna betydligt tidigare. Man pratar om något som kallas Skottlands-modellen där flera verksamheter går ihop, alltifrån mödravård och uppåt. Kanske är det den vägen vi behöver gå. 

undefined
Familjecentralen i Vimmerby hoppas bli en av lösningarna på sikt. "Det är det förebyggande vi måste bygga upp och få att fungera för att hitta barnen och ungdomarna betydligt tidigare", menar Eva Berglund (S).

Där är den nystartade familjecentralen en förhoppning.

– Det hoppas vi ska bli en möjlighet att jobba med barn och familjer innan det går överstyr. Men visst är vi lite bakbundna. När livet rasar för en ungdom och man kanske hittar det kriminella levnadssättet där man blir väl emottagen och känner en tillhörighet. Då är det svårt att bryta det. 

För att förhindra det menar Eva Berglund att det krävs mer samarbete. 

 – Vi måste ha ett ännu tätare samarbete mellan skola, socialförvaltning, kommunstyrelse för att det ska minska. Försöka få till en helhet så att inte olika nämnder jobbar i sina stuprör. Men sedan är inte det säkert att det kan radera en prislapp på 13-14 miljoner. För har man lyckats med ett ärende kan man vara nästan säker på att det står ett nytt runt hörnet. Då måste vi finnas där för att stötta upp och hjälpa.

undefined
"Alla har inte samma behov. Vi har ett antal HVB i Sverige de flesta är inriktade på egna grunder så att ha ett eget HVB i Vimmerby kommun skulle inte hjälpa oss. Dels så vet vi att det inte vore någon nytta med att placera en Vimmerbyungdom i Vimmerby. Utan man behöver bryta helt", säger Eva Berglund (S).
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!