Parkeringskaoset – kan röra sig om 21 år bakåt i tiden

Det har tidigare rapporterats om att Vimmerby kommun saknar giltigt kommunbeslut för att bedriva parkeringsövervakning. Nu har det kommit fram nya uppgifter om att det kan röra sig om många, många år bakåt i tiden. "Beslutet är 21 gammalt", säger Roger Lindell, gatuchef på Vimmerby kommun.

"Vi står lite frågande till varför polisen inte har påpekat det tidigare under de här 21 åren. Redan från början borde det ha legat till grund för att inte få tillstånd om det kommunala beslutet inte ansågs räcka. Men eftersom vi fått tillstånd tidigare känns det som ett delat ansvar", säger gatuchef Roger Lindell.

"Vi står lite frågande till varför polisen inte har påpekat det tidigare under de här 21 åren. Redan från början borde det ha legat till grund för att inte få tillstånd om det kommunala beslutet inte ansågs räcka. Men eftersom vi fått tillstånd tidigare känns det som ett delat ansvar", säger gatuchef Roger Lindell.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Vimmerby2024-06-28 11:06

Enligt Vimmerby kommun var det i januari i år som de av polisen uppmärksammades på att det kommunala beslut som ligger till grund för kommunal parkeringsövervakning var otillräckligt. Men det som först troddes handla om månader utan tillstånd kan istället röra sig om år. 

I dokument som Vimmerby Tidning fått ta del av undanröjdes en parkeringsanmärkning som utfärdades i februari 2023.

– Jag medger att jag hade lite bråttom när jag parkerade. Vänster framdäck nuddade vita sträcket, men det var inte på något sätt utanför. Ändå fick jag en gul lapp i fönstret på 400 kronor", säger bilisten som vill förbli anonym.

Hon berättar att hon strax efter händelsen skickade in en överklagan till polisen. 

– De svarade att det kan ta upp till ett år innan de tar upp mitt ärende. Förra torsdagen, före midsommar, kom svaret. Att kommunen inte har rätt att bötfälla mig, oavsett hur jag stod. 

Polisen skriver i beslutet: "Polismyndigheten har uppmärksammat att Vimmerby kommun, vid tiden för parkeringsanmärkningens utfärdande, saknade giltigt kommunbeslut för kommunal parkeringsövervakning. Detta medför att parkeringsanmärkningen saknar lagligt stöd."

– Jag blev lite snopen. Det är ju en stor miss och det rör sig inte bara om några månader eftersom det här skedde i februari förra året. Så det är ju många som har fått böter sedan dess. Jag tycker att det är bra att det nu kommer upp. Även kommunen kan göra sina missar. Men det är tragiskt att det drabbar många, säger bilisten.

Vimmerby kommuns gatuchef Roger Lindell medger att han är förvånad. 

– Det är lite märkligt eftersom man har avslagit bestridanden efter att den där personen fick medhåll. Så vi förstår inte riktigt, det verkar inte finnas någon tydlig linje. Det är väldigt oklart vad som verkligen gäller.

Kan det handla om år som ni inte haft rätt till parkeringsövervakning?

– Det är högst otydligt idag. Men det kommunala beslut som tillståndet grundar sig på är från 2003, så det är 21 år gammalt. Det är det beslut som har legat till grund för parkeringsövervakningen hela tiden, och det har löpt på varje år sedan dess. Inget har ändrats i det fram tills vi fick ett påpekade av polisen i våras. Att det saknades en ansats i det kommunala beslutet där man beskriver att arbetet ska utföras av minst en parkeringsvakt. Så det är oklart vad som gäller eftersom polisen tidigare gett oss ok, men ändå stryker böter på grund av klausulen. 

undefined
"Vi brukar bara få ett ok varje år på att det fortlöper och då är det fortfarande samma dokument som ligger till grund till tillståndet. Men i januari fick vi påpekande och polisen jurister skulle titta på det. I juni fick vi till oss att de tittat på det och att de ansåg att det inte var okej", säger Roger Lindell.

Så kan ni ha saknat laglig stöd ända sedan 2003?

– Polisen kan inte heller svara på vad som gäller. Sedan har de sagt att det troligtvis inte går att gå tillbaka hur lång tid som helst, utan det makuleras efter ett tag. Och de kunde inte heller svara på hur lång tid det rörde sig om. Så innan juristerna har benat ut vad som gäller är allt högst oklart. 

Då kan det här ge stora konsekvenser med tanke på att det eventuellt rör sig om år av felaktigt utdelade parkeringsanmälningar?

– Polisen har uppskattar att det gäller några månader tillbaka, men kunde inte riktigt svara på det. Det är klart att har man inte tidigare påpekat det här felet från polisen, utan gett oss ok, så känns det som ett delat ansvar. För då är det ett beslut som togs 2003 som var felaktigt men som vi fått tillstånd på varje år fram tills nu. Den soppan vet jag inte vem som kommer kunna reda ut. Det skulle vara jättetråkigt om det här innebär stora ekonomiska konsekvenser. Men om det blir fallet är det inget vi kan göra åt det. 

Vad är det som händer nu?

– Det sista vi vet är att jurister både från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och polisen är inne och tittar på det för att granska och se om det verkligen varit ogiltigt eller hur det ser ut. Och om det nya kommunala beslutet som ligger till grund för tillståndet är okej. Nu får juristerna göra sitt jobb. Tills dess har vi ingen parkeringsövervakning. 

Vimmerby kommun fick förra året in nära en miljon kronor på parkeringsanmälningar. Totalt skrevs 2 187 stycken anmärkningar på gatumark samt 200 stycken kontrollavgifter på tomtmark i kommunen under 2023. Året innan låg siffran på 1 961 parkeringsböter.

• Vimmerby Tidning har sökt polisen för en kommentar kring ärendet, men har i skrivande stund inte fått svar. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!