Sagan om kommunens mest omdebatterade industrimark

Inför Krönsmondagen den 1 september gör Vimmerby Tidning en återblick och berättar historien om Vimmerbys kanske mest omdebatterade industriområde. Politikerna drömde om stora industrier och nya jobb, men varför är inte fler tomter sålda än?

Kommunen tvingades bland annat att flytta den yttre gränsen för vattenskyddsområdet för att kunna påbörja arbetet med att omvandla Krönsmon till industrimark.

Kommunen tvingades bland annat att flytta den yttre gränsen för vattenskyddsområdet för att kunna påbörja arbetet med att omvandla Krönsmon till industrimark.

Foto: Vimmerby Tidning/Arkiv

Vimmerby2023-08-31 19:30

Krönsmon, 200 000 kvadratmeter industrimark fördelat på totalt 17 olika tomter är placerade vid väg 23/34 precis utanför Vimmerby. Stor potential och "ketchupeffekt" hette det när området anlades och tomterna kom ut till försäljning, men även om efterfrågan i perioder varit betydande är fortfarande endast en tomt såld. Kommunens utvecklingschef, Egon Karlsson, har en teori om varför:

– Just nu beror det nog mycket på ränteläget men som företagare vill man ju också vara där andra är. Det här är ett relativt nytt och än så länge ganska öde område och att vara pionjär är inte många sugna på. Ceos-området är hett på grund av det är mycket verksamhet där och jag tror att många företagare tvekar inför Krönsmon på grund av den biten. 

undefined
Området är på 200 00 kvadratmeter. 2018 godkändes även handel och kontor på delar av Krönsmon.

Sagan om Krönsmon tar sin början 2007. Redan då angav den lokala översiktsplanen att det skulle bli industriområde men det skulle ta flera år att få fram ett planprogram och två detaljplaner. Bland annat tvingades kommunen flytta den yttre gränsen för vattenskyddsområdet för att realisera planerna. Först i mars 2011 beslutar ett enigt kommunfullmäktige att verkställa Krönsmon och detaljplanen antogs 2012. På grund av planerad samordning var också industriområdet Östra Ceos en del av samma kf-beslut.

undefined
28 mars 2011. Ett enigt fullmäktige beslutar att börja projektera Krönsmon.
undefined
Kommunen tvingades bland annat att flytta den yttre gränsen för vattenskyddsområdet för att kunna påbörja arbetet med att omvandla Krönsmon till industrimark.

Politikernas dröm var stora industrier och nya jobb och för att nå dit satsade man 70 miljoner på att iordningställa Krönsmon. Utöver det har kommunen betalat 6,5 miljoner kronor för en infart till området från riksväg 23 (infarten kostade drygt nio miljoner kronor men Region Kalmar bidrog med tre). 

undefined
Hösten 2020 byggs en infart från riksväg 23. Den kostar kommunen minst 6,5 miljoner kronor.

Industrimarken visade sig vara något mer svårsåld än väntat. 2018 godkändes delar av området även för handelsverksamhet och kontor och i oktober 2019 kickade kommunen igång en pr-kampanj för att få fart på försäljningen. I samband med det berättade den dåvarande utvecklingschefen Thomas Svärd om kommunens mål att 25 procent av marken, 50 000 kvadratmeter, skulle vara såld under 2020. Men så blev det inte.

– Man har haft mål att vi ska ha si och så mycket sålt till då och då men som jag ser det är det där mest en akademisk övning. Allt beror på konjunktur och läge men jag tror att de första etableringarna kommer att få igång ett momentum. Marknadsföring handlar inte bara om att sälja idag utan också om att så ett frö för framtiden, säger Egon Karlsson.

I januari 2020 tecknade miljöteknikföretaget Mercatus de första optionsavtalen och tingade två tomter på Krönsmon. Förhoppningen var då att ett beslut om att bygga nytt på området skulle tas senare samma år.

– Det är en historisk dag, sa Thomas Svärd i samband med beskedet.

undefined
I januari 2020 tecknar Mercatus de första två optionsavtalen på Krönsmon, men drar sig sedan ur. På bilden: Pär Bragsjö och Jan Alsér från Mercatus.

Coronapandemin kom emellan och i november 2020 meddelade Mercatus, då med ett 30-tal anställda, att de pausat planerna att expandera på Krönsmon. I mars året efter beslutade företagets styrelse att helt överge planerna och istället satsa på nya lokaler i anslutning till de befintliga på Hultsfredsvägen. 

Utöver Mercatus har flera andra företag, bland annat Vimmerbyföretaget Autolack Industri AB, sedan dess tingat tomter på Krönsmon men dragit sig ur. Hittills är endast en tomt såld. Köpeavtalet med Anncott Fastighetsbolag AB klubbades för nära tre år sedan och prislappen var då cirka 1,3 miljoner kronor. Nu står två etapper av industrihotellet på plats och flera mindre företag har etablerat sig där.

undefined
I september 2020 klubbar kommunen det första, och hittills enda, köpeavtalet. På bilden: Vimmerby kommuns tidigare utvecklingschef Thomas Svärd.
undefined
"Nu när vi grävt ner kommunens pengar på savannen Krönsmon undrar jag, när kommer åsnorna och kamelerna till detta ökenland?", skrev en insändarskribent i Vimmerby Tidning i februari 2016.

Allmänhetens kritik mot mångmiljoninvesteringen har i perioder varit hård och den nådde kanske sin kulmen när ytterskolorna i kommunen hotades med nedläggning 2015. I en insändare från året därpå riktar skribenten Sören Karlsson kritik mot de då styrande, som han menar har grävt ner skattebetalarnas pengar i gruset på Krönsmon. Vimmerby Tidning låter Egon Karlsson, utvecklingschefen, svara på frågan om man med facit i hand, när man vet hur svåra tomterna skulle vara att bli av med, ångrar jättesatsningen eller inte.

– Det här är en investering som redan är gjord och rätt och fel kan man alltid lätt säga i efterhand. Man har kanske varit för optimistisk med tidsspannet men jag ser Krönsmon som en möjlighet med stort värde. Sen om vi har rätt storlek eller om vi istället skulle byggt i flera olika etapper, det kanske vi skulle gjort annorlunda, men i grund och botten var det rätt investering för framtiden. Området kommer att bli fullt men det kommer att ta längre tid än man först trodde, säger Egon Karlsson.

undefined
Krönsmon, 31 augusti 2023. Byggnaden längst bort i bild är Anncott fastigheters företagshotell.
Det tog flera år att få fram planprogrammet och två detaljplaner för området.
Det tog flera år att få fram planprogrammet och två detaljplaner för området.
Historien om Krönsmon

• I mars 2011 beslutade ett enigt fullmäktige att exploatera Krönsmon och Östra Ceos.

• Januari 2015 såldes första tomten på Östra Ceos och i september 2019 såldes den sista i samma område.

• I september 2020 såldes den första och hittills enda tomten på Krönsmon.

• Området är nära 200 000 kvadratmeter och består av 17 detaljplanerade tomter. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!