Sveriges mest envisa ek fortsätter att kämpa

Kvillekens tusenåriga historia lider sakta mot sitt slut men nu konstaterar Länsstyrelsen att det envisa trädet fortsätter sin kamp och att knoppar har slagit ut även i år, på den ensamma gren som det fortfarande är liv i.

Kvilleken, som också ibland kallas Rumskullaeken, har stått på den här platsen i över ett millennium. Hälsan hos trädet sviktar men likt förra året fortsätter en gren nedtill på det enorma trädet att kämpa vidare.

Kvilleken, som också ibland kallas Rumskullaeken, har stått på den här platsen i över ett millennium. Hälsan hos trädet sviktar men likt förra året fortsätter en gren nedtill på det enorma trädet att kämpa vidare.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2023-05-16 20:25

Den magnifika Kvilleken, också kallad Rumskullaeken, har vakat över sin äng vid Norra Kvills nationalpark i över ett millennium, ända sedan vikingatiden enligt Länsstyrelsen Kalmar län. Under de senaste åren har trädets hälsa försämrats och flera försök att rädda eken har misslyckats. Likt förra året fortsätter en gren nedtill på det enorma trädet att kämpa vidare.

– Vi har sett en tendens att det blir lite mindre för varje år men om det är några skillnader jämfört med förra året nu så är de väldigt, väldigt små. Det som lever är ungefär på samma nivå, säger Länsstyrelsens reservatsförvaltare Jerry Svensson till Vimmerby Tidning.

undefined
De senaste åren har man varit tvungen att vidta flera olika säkerhetsåtgäder för att inte riskera att ekens döda grenar faller och skadar besökare.
undefined
För tre vårar sedan sattes en gärdesgård upp omkring trädet, både för trädets skull och för att skydda den ökande besökarskaran mot eventuella fallande grenar.

Större delen av trädet dog mellan 2014 och 2017 och sedan dess har den del som fortfarande lever koncentrerats till en huvudgren med sidogrenar nertill. Eken för alltså en tynande tillvaro men precis hur länge till den kan fortsätta att gäcka döden är svårt att säga.

– Vi har förberett oss på att vi inte kommer att kunna rädda trädet men därmed inte sagt att det inte kan bli ett utdraget förlopp. Vi har gått här sedan 2018 och trädet har hållit sig på ungefär samma nivå. Gamla träd har en märklig förmåga att kämpa in i det sista, säger Jerry Svensson.

undefined
"Gamla träd har en märklig förmåga att kämpa in i det sista" säger Jerry Svensson, Länsstyrelsens reservatsförvaltare.
undefined
Kvilleken är en tusenårig ek vid Norra Kvill i Rumskulla socken, ett par mil utanför Vimmerby. Med en omkrets på cirka 14 meter är det Sveriges grövsta ek.

Länsstyrelsen håller eken under ständig uppsikt och har tillsynspersonal på plats varje vecka. Inför den torra sommaren är man exempelvis beredd att gå in med extra bevattning om det skulle behövas. 

Länsstyrelsen har genom åren gjort flera livsuppehållande åtgärder. Bilden är tagen våren 2022.
Länsstyrelsen har genom åren gjort flera livsuppehållande åtgärder. Bilden är tagen våren 2022.
Kvilleken i historien

Kvilleken beskrevs 1772 av häradsfogden Magnus Gabriel Crælius i ”Försök till ett landskaps beskrivning”. Redan då kunde man stå inuti trädet och använda det som redskapsskjul. Craelius skrev:

”Wid den ryktbara digerdöden, och inom 150 år efter densamma, synes de största här i orten wäxande ekar först runnit up utur jorden, och finnes wäl ännu några som äro äldre, ibland hwilka en som ännu är färsk och står på Lieutnants bostället Norra Qvills ägor."

Källa: Länsstyrelsen Kalmar

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!