V vill finansiera välfärden med sänkta politikerarvoden

Satsa mer pengar för att bemanna omsorgen, minska avstånden mellan politiker och arbetare och sänka sina egna arvoden, så vill Lars Johansson (V) stärka Vimmerby. Men att bygga en ny högstadieskola vill han helst vänta med.

Fria arbetsskor till omsorgspersonalen är en fråga som Vänsterpatiet drivit hårt. Enligt Lars Johansson (V) skulle satsningen kunna finanisieras med sänkta politikerarvoden. "Att sänka arvodena till prisbasbelopp skulle spara 1,5 miljoner om året vilket motsvarar ungefär vad skorna skulle kosta", säger han.

Fria arbetsskor till omsorgspersonalen är en fråga som Vänsterpatiet drivit hårt. Enligt Lars Johansson (V) skulle satsningen kunna finanisieras med sänkta politikerarvoden. "Att sänka arvodena till prisbasbelopp skulle spara 1,5 miljoner om året vilket motsvarar ungefär vad skorna skulle kosta", säger han.

Foto: Johannes Widergren

Vimmerby2022-09-06 20:30

LVid förra valet fick Vänsterpartiet 9,13 procent av rösterna i kommunvalet och det gör Vimmerby till partiets starkaste fäste i Småland. Man beskriver sig som ett "socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund." 

– Vi ser det gemensamma i samhället som det viktigaste. Vi strävar efter ett jämlikt samhälle där alla får möjlighet att bidra och får stöd när man behöver det. Värnandet om vårt klot och klimatomställningen vi behöver göra genomsyrar vår politik, säger gruppledaren Lars Johansson (V) när Vimmerby Tidning träffar honom utanför äldreboendet Granen.

Att politikern valt just Granen som plats har att göra med kommunens planer på att sälja fastigheten.

– Vi vill ju ha kvar vår verksamhet här och därför blir det en dålig affär att sälja. Om vi ska kunna garantera hur det ska vara och vad som händer med hyror behöver vi sälja det med tvingande villkor och då får vi inte så mycket betalt för huset, säger Lars Johansson (V).

Hemtjänstgrupper i kommunen utgår från just Granen och personalfrågor inom vård- och omsorg är viktiga för Vänsterpartiet. Utmaningarna med höga sjuktal och bemanning är stora och V-politikern menar att lösningen är att satsa mer pengar. 

undefined
"Vi vill ju ha kvar vår verksamhet här och därför blir det en dålig affär att sälja. Om vi ska kunna garantera hur det ska vara och vad som händer med hyror behöver vi sälja det med tvingande villkor och då får vi inte så mycket betalt för huset", säger Lars Johansson (V) om äldreboendet Granen i Vimmerby, som kommunen har planer på att sälja.

– Det är ett tråkigt svar men det går inte att låtsas som att vi kan göra skillnad utan det. Vi behöver mer personal och då måste vi göra det attraktivt. Att förbättra arbetsmiljö och löner är en sak men vi har också länge drivit att vi ska testa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, det är en sak som sticker ut och skulle kunna locka, säger Lars Johansson (V).

En fråga som ni driver hårt är den om fria arbetsskor. Blir inte det populism när man ställer det bredvid bemanningsfrågan?

– Det är det väl kanske till viss del men det är en konkret åtgärd som är inom räckhåll. Jag håller med om att det egentligen är viktigare att öka grundbemanningen för att få ner sjuktalen men skorna är också viktiga. 

Har kommunen råd med det?

– Vi vill sänka politikerarvodena. Det har också kallats populistiskt men det handlar om att minska gapen och närma oss varandra. Att sänka till prisbasbelopp skulle spara 1,5 miljoner om året vilket motsvarar ungefär vad skorna skulle kosta.

Vänsterpartiet är ett av de partier som i valprogrammet trycker extra på klimatfrågan och Lars Johansson (V) säger att han tycker att det verkar som om att flera andra partier har glömt den.

– Jag tycker att debatten är dum och kortsiktig. Vi måste ha en långsiktig bild av hur samhället ska vara och inte bara kortsiktiga utspel, det gäller i alla högsta grad klimatfrågan, säger han. 

undefined
"Vi ser det gemensamma i samhället som det viktigaste. Vi strävar efter ett jämlikt samhälle där alla får möjlighet att bidra och får stöd när man behöver det. Värnandet om vårt klot och klimatomställningen vi behöver göra genomsyrar vår politik", säger Lars Johansson, gruppledare för Vänsterpartiet i Vimmerby.

Den nya högstadieskola som kommunen vill bygga och arbetar med att ta fram förslag på finansiering till skulle kosta över 400 miljoner kronor. Det menar Lars Johansson (V) är för mycket och han vill därför se en annan lösning.

– Vi ser inte att det finns möjlighet och då tycker jag att det är bättre att säga det, säger han. 

Ni hade tidigare lite samma tanke kring nya äldreboendet i Nybble, finns det risk att ni ses som ett parti som bromsar utveckling?

– Det kan vara så men det är lätt att säga att "vi bygger en skola". Vår poäng är att om vi bygger hus och inte har råd med bra arbetsmiljö eller personal så har vi bara skjutit oss i foten. Det är inte enkelt och jag önskar också att vi kunde bygga, men vi måste vara ärliga.

Lars Johansson (V)

Ålder: 42 år.

Bor: Hus i Flohult i Tuna.

Bakgrund: Lars Johansson har en kandidatexamen i nationalekonomi och jobbar som egenföretagare inom biodlingsbranschen. Han sitter i fullmäktige och kommunstyrelsen i Vimmerby. Lars Johansson är gruppledare för Vänsterpartiet och förstanamn på partiets valsedel.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!