Polisen vill ha fartkameror även på stan

Det finns ungefär 2 500 fartkameror i landet. Om polisen får som de vill kan det framöver bli fartkameror även inne i centralorterna.

När polisen är ute och gör hastighetskontroller med laserpistol måste det ske på en plats där de kan arbeta säkert och har möjlighet att stoppa trafikanter.

När polisen är ute och gör hastighetskontroller med laserpistol måste det ske på en plats där de kan arbeta säkert och har möjlighet att stoppa trafikanter.

Foto: Arkiv

Vimmerby/Hultsfred2024-06-17 20:00

I kommunerna Vimmerby och Hultsfred finns totalt 17 fartkameror på de större vägarna. Men framöver kan det även bli kameror inne i centralorterna.

I olika tunnlar i Stockholm, som Södra länken, har de börjat monteras på ett annat sätt som gör det möjligt att montera dem över gator i citykärnor.

– Det vore önskvärt att få dem i våra centralorter också. Men det är nog en kostnadsfråga. Det är hastigheten som dödar. I våra centralorter kan gående också bli påkörda och dö men de flesta dödsolyckorna sker på de större vägarna, säger kommunpolis Håkan Karlsson i Vimmerby.

Vilken betydelse har fartkamerorna?

– Det är en hastighetsdämpande åtgärd. Sedan vet jag att de lokala trafikanterna är vana och vet var de står. Det märker man själv att kan man inte vägen så har det påverkan på övrig trafik som inte är lokal. Vi har mycket turister i Vimmerby så det påverkar deras hastighet, det går ju inte att sitta och halvsova när man kör bil.

Fartkamerorna, eller trafiksäkerhetskameror som myndigheterna kallar dem, mäter hastigheten dygnet runt även om de bara stundtals skickar bilder till kameracentralen. Den finns hos polisens ATK-sektion i Kiruna. ATK står för AutomatiskTrafiksäkerhetsKontroll.

De mobila kamerorna är ytterligare ett medel polisen har för att beivra hastighetsöverträdelser.

– De hanteras av trafikpoliser i Västervik. De åker ut i lokalpolisområdet, som består av sex kommuner. De brukar höra av sig innan och fråga om vi får in klagomål på att folk tycker det går för fort och då kan jag hänvisa dem till olika ställen.

Dessa kameror kan användas även på sträckor med lägre hastighet, till exempel 30-sträckor. Det krävs bara utrymme och tillgänglighet.

– Folk har en övertro på oss poliser att vi kan sätta upp en fartkontroll precis överallt men det kan vi inte. Det måste finnas stickvägar så att vi kan ha en stoppatrull som kan stoppa bilisterna och så handlar det om arbetsmiljö och skydd för poliserna.

Håkan Karlsson berättar även att polisen samarbetar med Danmark och Norge. Det händer att folk i trakten varit i något av de länderna och fastnat i en fartkamera. Då gör polisen lokalt hembesök hos dem så att de blir delgivna.

Är det aktuellt att placera ut fler fasta fartkameror i Vimmerby och Hultsfred?

– Inte vad jag vet. Vi har inte ens med frågan att göra. Det sköter Trafikverket och ATK-sektionen i Kiruna.

undefined
Ibland när det varnas för fartkamera sitter den blåvita skylten under en hastighetsskylt.
undefined
Den mobila fartkameran kan ställas upp lite var som helst. Bilderna skickas till polisens kameracentral i Kiruna.
undefined
Kommunpolis Håkan Karlsson vill gärna se fartkameror även i centralorterna.

Polisen kan också sätta upp en vanlig fartkontroll med laserpistol. Då och då sker det även mellan två stationära fartkameror.

– Vi kan ställa oss mellan två fartkameror ibland. Det händer. Det tänker folk inte alltid på. Vi är inte dumma i huvudet utan fattar att den lokala allmänheten givetvis gasar på lite mellan fartkamerorna. Vet vi om att det kan gå väldigt fort mellan två kameror kan vi ställa oss där.

Håkan Karlsson berättar att det räcker med att överskrida hastigheten med sex kilometer i timmen för att bötfällas. Gränsen är samma oavsett vilken hastighet som råder på gatan eller vägen.

Beslut om hastighetskontroll med laserpistol tas lokalt. Alla poliser i Vimmerby och Hultsfred är utbildade att genomföra sådana kontroller.

Vilken dag planerar ni att åka ut nästa gång och göra hastighetskontroll med laser?

– Hörrödu, det vet jag inte. Ibland skriver vi om det i samband med den nationella trafikveckan men annars ingår det i den vanliga trafikbiten för ingripandepolisens dagliga verksamhet.

Böter fortkörning

Hastighetsöverträdelse på väg när begränsningen är 50 km/h eller lägre

1–10 km över gränsen: 2 000 kronor

11–15 km över gränsen: 2 400 kronor

16–20 km över gränsen: 2 800 kronor

21–25 km över gränsen: 3 200 kronor

26–30 km över gränsen: 3 600 kronor

31–35 km över gränsen: 4 000 kronor

36 km/h över gränsen och mer: 4 000
 

Hastighetsöverträdelse på väg när begränsningen är 50 km/h eller högre

1–10 km över gränsen: 1 500 kronor

11–15 km över gränsen: 2 000 kronor

16–20 km över gränsen: 2 400 kronor

21–25 km över gränsen: 2 800 kronor

26–30 km över gränsen: 3 200 kronor

31–35 km över gränsen: 3 600 kronor

36 km/h över gränsen och mer: 4 000

Information i belastningsregistret om fortkörning ligger kvar i fem år.

Körkortet kan återkallas vid hastighetsöverträdelse. Vanligast sker det vid överträdelse med 31 km/h eller mer men för vägar med maxhastigheten 30 km/h eller lägre sker det vanligast redan vid överträdelse med 21 km/h eller mer. Kan även ske vid upprepade överträdelser under en tvåårsperiod.

Källa: Transportstyrelsen, Polisen och Åklagarmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!