Vi vill ha ett fungerande jordklot att bo på i framtiden

Caroline Axelsson är MP-ordförande i Hultsfred, Högsby och Vimmerby.

Caroline Axelsson är MP-ordförande i Hultsfred, Högsby och Vimmerby.

Foto: Anders J Andersson

Replik2024-05-21 05:00
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Carl-Wiktor Svensson har rätt i att Miljöpartiet förespråkar skogsbruk med andra metoder än kalhyggen. Vad Svensson har missat är att det finns gedigen forskning på att det finns en mängd fördelar med det som kallas hyggesfritt skogsbruk. Ekonomin blir inte sämre eftersom man "skördar" framförallt de grova träd som kan bli sågtimmer istället för mestadels unga träd som blir billig massaved. Den ökade mängden ved i skogen gör att betydligt mer kol binds och de enorma mängder koldioxid som stora kalhyggen frigör slipper man. Men den stora vinnaren är naturen själv och den biologiska mångfalden som ger resiliens.

Finlands statliga skogsbolag Forststyrelsen har beslutat att 25 procent av deras skogar ska brukas med hyggesfria metoder. Det vore något för Sveaskog att ta efter! 

Miljöpartiet stödjer det förslag som nu ligger på EU:s bord om att restaurera livsmiljöerna i 30 procent av Europas natur. EU-parlamentet röstade nyligen igenom detta förslag och även en majoritet av Sveriges riksdag ( L, S, MP,  V) står bakom det förslag som nu ligger på bordet. Tyvärr fastnade det i ministerrådet vilket till stor del berodde på att landsbygdsminister Peter Kulllgrens (KD) i sista minuten pressade Ungern att rösta mot förslaget (DN 2024-04-11). Förslaget skulle öka den biologiska mångfalden vilket skulle göra Europa mer rustade för de pågående klimatförändringarna.

Att inte KD tycker det behövs någon naturlig natur kvar på vår jord får stå för dem. Däremot vill Miljöpartiet med många andra människor ha ett fungerande jordklot att bo på i framtiden!