M försöker äta sin kaka och ha den kvar

"Samtidigt som utfasningen av hyrbemanningen ska genomföras, vilket M själva röstat för, vill de inte veta av de tillfälliga resursbristerna som kan uppstå i samband med utfasningen", skriver SCV-majoriteten i sin slutreplik i debatten om hyrbemanning i regionen.

"Samtidigt som utfasningen av hyrbemanningen ska genomföras, vilket M själva röstat för, vill de inte veta av de tillfälliga resursbristerna som kan uppstå i samband med utfasningen", skriver SCV-majoriteten i sin slutreplik i debatten om hyrbemanning i regionen.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2024-03-07 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Förskönad bild av utfasningen av hyrpersonal".

I en replik på vårt debattinlägg om den avgörande utfasningen av hyrbemanningen försöker Moderaterna med konststycket att äta sin kaka och ha den kvar. Samtidigt som utfasningen av hyrbemanningen ska genomföras, vilket M själva röstat för, vill de inte veta av de tillfälliga resursbristerna som kan uppstå i samband med utfasningen. I SCV-majoriteten tar vi ansvar för de beslut vi fattar. 

I sin replik föreslår M förtjänstfullt det som vi i SCV-majoriteten redan gör och har som ambition att fortsätta med. Nämligen att minska hyrbemanningen och öka satsningarna på regionens medarbetare. I vårt tidigare inlägg påtalade vi att vi exempelvis höjer vi ersättningen för bland annat de sjuksköterskor som arbetar helger på våra sjukhus. Vi är fast beslutna om att fortsätta satsa på löner, villkor och arbetsmiljö i takt med att kostnaderna för inhyrd personal minskar och när det ekonomiska läget medger.

Eftersom vi, likt samtliga partier och sjukvårdsledning, på förhand kände till risken för svårigheter i samband med utfasningen har vi genom att samarbeta i hela Region Kalmar län kunnat hålla dem på en i stort hanterbar nivå. Samtidigt är vi väl medvetna om att det är medarbetarna inom vården, inte beslutsfattarna, som på allvar gör jobbet för att vi ska klara av utfasningen av hyrbemanningen. Det är ingen enkel utmaning för vår region och vårdens medarbetare. Vi i SCV-majoriteten ska göra det vi kan för att stärka medarbetarna i deras arbete, men utfasningen av hyrbemanning måste ske. 

Det andra alternativet är dock att vi blir alltmer beroende av hyrpersonal, som ger både arbetsmiljömässiga problem och ekonomiska bekymmer, vilket i förlängningen kommer att leda till avsevärt mer drastiska åtgärder. Det ser vi inte i SCV-majoriteten som ett rimligt alternativ. Nu står samtliga regioner, oavsett politisk färg, enade i arbetet med att minska hyrbemanningen. Av dem har vi i Region Kalmar län bland de allra bästa förutsättningarna. 

I den rapport om landets vårdplatssituation som Socialstyrelsen publicerade i maj 2023 var Region Kalmar län den enda regionen som bedömdes ha fler vårdplatser än nödvändigt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen såg det därför som möjligt att använda vårdplatsminskning som ett av flera verktyg för att minska inhyrningen av hyrpersonal i höstas. Vid nyligen publicerade mätningar har Region Kalmar län dessutom fortsatt lägst andel överbeläggningar i landet. Antalet öppna vårdplatser kommer därför att fortsätta att variera efter hur situationen utvecklar sig. 

SCV-majoriteten håller fast vid att antalet vårdplatser ska utgå från vårdbehovet. Det behovet är vi bland de bästa i landet på att möta upp och vår goda tillgänglighet kan ses i mätning efter mätning, år efter år.