Inget svar på de verkliga problemen med låga pensioner

Svar på ”Alla förtjänar en pension att leva på”.

Insändare 5 september 2022 20:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutrepliken från Tomas Kronståhl (S) i Vimmerby Tidning 1 september är inget svar på mitt resonemang kring de verkliga problemen med låga pensioner. Han verkar tro att högre garantipension löser problemen. Av pensionärerna har cirka 3 procent endast garantipension, 27 procent en mix av garanti- och inkomstpension och 70 procent endast inkomstpension.

För ett år sedan infördes inkomstpensionstillägget, ett nytt skattefinansierat bidrag. Det skulle öka respektavståndet mellan dem som har garantipension och de som trots ett långt arbetsliv har låg inkomstpension. När garantipensionen höjdes i augusti försvann det så kallade respektavståndet. Den ena handen vet inte vad den andra gör, eller?

Enligt Kronståhl beror låga pensioner på brister i socialförsäkringen och ”normer från -50, -60och -70-talet”. Vi börjar med normargumentet. Min fru som av eget val var hemma med barnen i tio år och sedan gick tillbaks till lönearbete. Hon har ingen garantipension utan bara egen intjänad inkomstpension. De som är sjuka, arbetsskadade eller funktionsvarierade har ersättning från socialförsäkringssystemet. Dessa är pensionsgrundande för inkomstpensionen. Hade Kronståhl & co i riksdagen sett till att inkomstpensionen haft den utlovade nivån på 60 procent hade gruppen inte behövt utfyllnad av garantipensionen.

Som fackligt förtroendevald har jag suttit med många medlemmar med utslitna kroppar som inte kunnat fortsätta arbeta. Sjukskrivna av läkare, men nekade sjukersättning av Försäkringskassan. Enda möjlighet till försörjning var att ta ut pension från 61 års ålder. Vilket medför lägre pension resten av livet. När garantipensionen höjdes i augusti blev många utan höjning. Eftersom det räknas på den pension de skulle haft om de inte tagit ut pension före 65 år. En spark på dem som redan ligger!

Som avslutning skriver Kronståhl att det är moderaternas fel att vi har så låga pensioner… Jag är så i grunden trött på nivån i den politiska debatten. Sakfrågan försvinner och man ägnar sig bara åt att prata om de andra partiernas fel och brister. Under nästa mandatperiod måste det beslutas om högre pensionsavgifter och att använda mångmiljardöverskottet i pensionssystemet till att höja inkomstpensionen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa