Magstarkt eller inte – en del behöver vakna

Svar på "Att dra till med "Putinfasoner" – det är magstarkt".

Ibland kan man behöva dra till med liknelser och ironi för att en del ska vakna, skriver insändarskribenterna som vill förklara helheltstänket bakom sitt förra inlägg "Varför dessa Putinfasoner i stadshuset?"

Ibland kan man behöva dra till med liknelser och ironi för att en del ska vakna, skriver insändarskribenterna som vill förklara helheltstänket bakom sitt förra inlägg "Varför dessa Putinfasoner i stadshuset?"

Foto:

Insändare2024-01-11 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Egentligen är det inte värt att bemöta anonyma svar angående vårt inlägg "Varför dessa Putinfasoner i stadshuset?" om landsbygdsskolorna. Ett förtydligande för de som inte förstår helheten kan dock vara på sin plats.

Magstarkt eller inte, men ibland kan det behövas lite liknelser samt ironi för att en del ska vakna.

Det är ju inte så länge sedan vi har haft en folkomröstning angående landsbygdsskolorna, så detta bör ju vara en icke-fråga. Det är ju klart att vi blir frustrerade och känner oss överkörda. Även folk på orter som skulle fått ta emot flera barn på sina skolor sa då ifrån. Bra skolbyggnader finns vid alla fyra nedläggningshotade skolor. Påföljden av en nedläggning skulle ju kunna bli ännu fler dyra baracker i tätorten, om inte andra kransortsskolor vill ta emot fler barn.

Angående vägarna samt självvalt boende på landsbygden så är vi än så länge några som producerar livsmedel direkt eller indirekt, samt sköter skog och mark så att det blir så trevligt på landet på sommaren. Är det meningen att man ska börja arbetspendla från tätorten och låta sin bostad på landsbygden stå tom, samtidigt som det redan nu inte finns bostäder i tätorten så att det räcker?

För övrigt så finns det även sågverk, entreprenadfirmor och så vidare utanför tätorten, så vägarna måste alltså underhållas för fler än bara skolbarn och "envisa" föräldrar. Hur ska det annars komma fram transporter med mat, förnödenheter, mediciner och så vidare till tätorten? Men visst, det går ju att köpa mjölk i affären!

Kom för övrigt ihåg att vägunderhållet av de enskilda vägarna får vi på landsbygden sköta själva, vilket kan vara åtskilliga kilometer fram till allmän väg. 

Varför inte inse att alla kanske behöver varandra i olika sammanhang liksom att de flesta bidrar med skatt, som väl då ska gå till både tätort samt landsbygd.