Dyrare skyltar blev en överraskning: "Aldrig roligt"

Den stora kostnadsökningen för Hultsfreds kommuns nya välkomstskyltar kom som en överraskning för kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C).

"Vi kanske kunde ha fått en tidigare avrapportering av kostnaderna", säger kommunalrådet Lars Rosander (C) om de dyra välkomstskyltarna.

"Vi kanske kunde ha fått en tidigare avrapportering av kostnaderna", säger kommunalrådet Lars Rosander (C) om de dyra välkomstskyltarna.

Foto: Jimmy Larsson/Olof Carlson

Hultsfred2023-01-01 18:30

– Det är aldrig roligt att det skenar iväg så som det har gjort. Samtidigt får man se det på långt perspektiv – det är skyltat på samtliga orter, och det har varit väldigt efterfrågat från både befolkningen och motionärer i fullmäktige, säger Lars Rosander och fortsätter:

– Vi har fått skyltar som i sin konstruktion kommer att hålla i många, många år och förhoppningsvis bli omtyckta.

Som Vimmerby Tidning nyligen kunde berätta har kostnaden för kommunens skyltsatsning ökat från 2,2 miljoner till över fyra miljoner kronor.

undefined
Välkomstskyltarna som har satts upp vid infarterna till Målilla har väder- och speedwaytema.

Flera beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, ligger till grund för satsningen. Det senaste beslutet togs den 29 mars 2022. Då gav KSAU projektgruppen klartecken att arbeta vidare med förslaget till skyltar i materialet corten. Sedan tidigare fanns en miljon kronor avsatt till projektet under 2022. Resterande 1,2 miljoner fick hanteras via budgetberedningen för 2023 års budget.

Vilka direktiv har ni gett från kommunstyrelsens arbetsutskott när det gäller kostnadskontrollen i projektet?

– Projektet har pågått en längre tid och vi har fått någon avrapportering. Det är väl först nu vid slutsammanställningen när alla kostnader blir kända som vi har konstaterat att det har överskridit budgeten. Procentuellt sett är det mycket pengar, säger Rosander.

Har KSAU godkänt att projektet fick fortsätta när förutsättningarna ändrades?

– Vi har inte haft uppe den frågan på KSAU, utan det är nu när projektet avslutas som vi fått hela kostnadsbilden presenterad. Man har en budget totalt som man gör vissa omfördelningar i. Det är andra projekt som inte blir fullt lika dyra som budgeterat, så det hanterar de inom förvaltningen.

Kom det som en total överraskning för dig att kostnaderna skulle överstiga fyra miljoner?

– Det visste jag inte innan, så det är klart att det var nytt för mig. Samtidigt visste vi att vi hade en viss ökning från den ursprungliga budgeten, säger Rosander som uppger att han kände till den första kostnadsökningen på 800 000 kronor.

Tycker du att ni har haft en tillräcklig kostnadskontroll i projektet?

– Vi kanske kunde ha fått en tidigare avrapportering av kostnaderna. Det hade kanske inte förändrat någonting i sak, givet att vi ville färdigställa och få skyltarna på plats. Det är inga felaktiga eller konstgjorda kostnader, utan det är för att fullfölja projektet. Det har som sagt blivit dyrare på grund av vissa oförutsedda saker.

Enligt kommunalteknikförbundet ÖSK kom den första kostnadsökningen i samband med upphandlingen av skyltarna. Övriga merkostnader uppstod under entreprenaden, bland annat för skyddsåtgärder i samband med monteringen.

undefined
Mörlundas välkomstskyltar har bland annat jordbrukstema.

Önskemålet från politiken var att alla skyltar skulle vara uppe till årsskiftet.

– Hade vi gjort det över längre tid hade vi förmodligen gjort det som en utförandeentreprenad, och då hade vi kunnat parera mycket av kostnaderna som har sprungit iväg, sa ÖSK:s projektchef Jens Karlsson i en tidigare intervju med Vimmerby Tidning.

Varför var det så bråttom att få upp skyltarna före årsskiftet?

– Sista gången det var uppe i KSAU var i mars. Då var det sju, åtta månader kvar, säger Lars Rosander som menar att tidsfristen var rimlig.

Att projektet kunde ha blivit billigare om det gjorts under en längre tidsperiod säger sig Rosander inte ha känt till.

– Det beskedet fick aldrig vi.

Vad tycker du att ni kunde ha gjort bättre i projektet?

– Det är väl att man kunde ha tagit höjd för de ökade kostnaderna tidigare. Det är ju ett udda projekt som man normalt inte gör. Man hade inte räknat med att det var betydligt mer projektering och kostnader i samband med det, som gjorde att det drog iväg. Det är väl lärdomar man får dra inför andra investeringsprojekt.

undefined
Rockbandet The Hives sångare avbildas på välkomstskyltarna i Hultsfred.

Enligt Lars Rosander har KSAU inte tagit beslut om motiven på skyltarna.

– Nej, det var bara ett informationsärende.

I stället valdes motiven av tjänstemän i projektgruppen, efter samråd med föreningar på de olika orterna.

– Jag har inte sett alla på plats. Men jag tycker att motiven speglar respektive orts särdrag, säger Rosander.

På Hultsfreds välkomstskyltar avbildas The Hives sångare, trots att bandet varit i en rättstvist med Hultsfredsfestivalens konkursbo.

– Jag ser inga problem med det. Det är en anonym bild på en sångare som står med mikrofon, det har nog många hundra gjort genom åren på festivalen. Det kunde ha varit vem som helst.

Valde mellan två förslag

I oktober 2020 presenterade arbetsgruppen för Hultsfreds kommun makeover två olika förslag till välkomstskyltar – analoga respektive digitala skyltar. Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, gav arbetsgruppen i uppdrag att ta fram analoga skyltar. Kostnaderna uppskattades till 1,5 miljoner kronor.

I mars 2022 presenterade arbetsgruppen två olika förslag på materialval till skyltarna, och förordade skyltar i corten, vilket godkändes av KSAU. Kostnaden för 18 skyltar beräknades till 2,2 miljoner.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!