Klart: Det händer med Kungsbergsskolan

Kungsbergsskolan blir en ren högstadieskola i framtiden och mindre än tänkt. När Moderaterna bryter sin överenskommelse med (S) är det Liberalerna som går segrande ur den skolstriden.

24 januari 2019 11:00

Att bygga en skola som den planerade – efter överenskommelsen i våras – med 900 elevplatser plus särskola blir för dyrt. Det hävdar nu barn- och ungdomsnämndens ordförande Erik Östman (M).

Istället för den "normala" kostnaden för "normala" skolbyggen på 27 000 till 30 000 kronor per kvadratmeter skulle den tänkta skolan hamna på 35 000 kronor kvadratmetern.

– Det är ohållbart och innebär en kostnad som är högre än för den planerade simhallen, säger han.

Varför det skulle bli så dyrt hänger ihop med utformningen av skolan, enligt Erik Östman (M) och Åsa Wennergren (L) ordförande i bildningsnämnden.

– Tidigare fokus har legat på det yttre, vi vill se fokus på den inre lärmiljön. Det har varit det absolut viktigaste för oss, säger Åsa Wennergren.

Läs mer: Det fria skolvalet sätts ur spel.

Under sin tid i Koalition för Linköping var (L) till att börja med överens med koalitionskollegerna om att Kungsbergsskolan skulle blir en stor skola för både högstadium och gymnasium. Den samsynen bröts och partiet hävdade att en mindre skola med enbart högstadium var att föredra. Frågan segade sig fram och inget hände tills i våras när Moderaterna gjorde upp med S.

Då var överenskommelsen att skolan skulle kunna ta emot 900 högstadieelever plus en särskoledel.

Nu är beskedet istället att skolan ska rymma 700 högstadieelever och ha 75 platser i särskolan. Helt i linje med de liberala önskemålen.

– Vi är emot för stora skolor, i förlängningen kan sådana skolor bli problemskolor, säger Åsa Wennergren.

Läs mer: Vem ska betala

Att beslutet rivs upp kommer att innebära stora svårigheter för Linköpings skolor. Målet var att få en skola på plats 2021 eller 2022. Istället förskjuts detta och en ny skola kan nu tidigast tas i bruk 2024 till 2025. Det kommer att bli bekymmersamt för Linköpings skolor. Redan i dag är platsbristen skriande.

– Vi är medvetna om detta och ska göra allt vad vi kan för att lösa det så bra det går, säger Erik Östman.

Den omedelbara effekten kommer att bli att allt färre elever kommer att kunna få plats i centralt placerade skolor. En önskan som de flesta har.

Elias Aguirre (S) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden är besviken, av flera skäl.

– Ja, dels över hur lättvindigt moderaterna lämnar överenskommelsen eftersom svensk skola behöver långsiktiga spelregler och samsyn över blockgränserna. Dels för att det får stora följder för eleverna. Man måste jobba ännu mer med tillfälliga lösningar och det gagnar varken dem eller lärmiljön.

Läs mer: Nya skolan blir en jätteskola

Argumentet att det skulle kosta så mycket mer på Kungsbergsskolan än vid andra skolbyggen köper han inte.

– Kan inte se att det skulle bli dyrare än det skolbygge som planeras på exempelvis Folkungavallen, säger han.

Erik Östman och Åsa Wennergren hoppas att ett beslut i frågan ska kunna tas redan till februarinämndens möte i barn- och ungdomsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa