Förslaget: Slopa politikernas arvoden

Slopade politikerarvoden, och stopp för ytterligare nedskärningar. Det är några av inslagen i Socialisternas budget.

12 juni 2019 21:38

Tidigare år har Socialisterna Välfärdspartiets budget innehållit förstärkningar i skola och omsorg med mångmiljonbelopp. På sista raden har deras budget slutat med ett kraftigt minus. Deras politiska motståndare har anklagat dem för att inte vara verklighetsförankrade.

I år lägger partiet en blygsammare budget.

Det kritiserade förbättringsarbetet – som innebär att verksamheterna varje år måste hitta effektiviseringar som motsvarar en procent av budgeten – skrotas. Socialisterna menar att det som av majoriteten kallats för "förbättring" inte varit annat än ett sparbeting.

– Med det påstår vi inte att det blir bra i verksamheterna. Nedskärningarna har pågått i decennier, och det behövs återställare. Nu blir det i vart fall inga nya nedskärningar, och personalen får andhämtningspaus, säger Johannes Regell (SV).

Jämfört med majoritetens budget så försvinner överskottet.

– Det blir en nollsummebudget, säger Jenny Svensson (SV).

För att klara mer offensiva satsningar i skola och omsorg anser partiet att staten måste ge kommunerna mer bidrag.

– Där har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, nyligen gått ut och sagt att kommunernas verksamheter är underfinansierade. Det är vad vi sagt hela tiden, säger Johannes Regell.

Ett annat förslag i budgeten är att minska på politikernas arvoden. Kommunalråd ska få en lön på 30 000 kronor i månaden. Övriga arvoden skrotas.

– Politiska uppdrag är ett förtroende. Det är inget man för profit, säger Johannes Regell.

Däremot blir ersättningen för utebliven inkomst kvar.

– Alla ska ha råd att engagera sig politiskt, säger Jenny Svensson.

Ur Socialisternas budget

Partiet vill avveckla kommunens samarbete med Västervik Framåt. Tillsammans med de slopade politikerarvodena ger det cirka 20 miljoner kronor. Pengarna ska användas dels till nya undervisningsenheter för barn med särskilda behov, dels till ett "symboliskt" tillskott på lärarlönerna.

Socialisterna är det tredje partiet som presenterar sitt budgetförslag. Via blålänkarna kan du läsa mer om Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas förslag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa