Brotten ökade med drygt 17 procent i Vimmerby i fjol

Antalet anmälda brott ökade med drygt 17 procent i Vimmerby kommun under 2023. Största ökningen handlar om kortbedrägerier. Men även bedrägerier genom social manipulation ökar kraftigt.

Kortbedrägerier tillhör de brott som ökat mest i Vimmerby kommun under 2023. Allra mest ökar bedrägerier genom social manipulation

Kortbedrägerier tillhör de brott som ökat mest i Vimmerby kommun under 2023. Allra mest ökar bedrägerier genom social manipulation

Foto: Nesvold, Jon Olav

Vimmerby2024-01-27 12:00
undefined
Kortbedrägerier tillhör de brott som ökat mest i Vimmerby kommun under 2023. Allra mest ökar bedrägerier genom social manipulation

– Det är lite knepigt med kortbedrägerier, för vi ser inte exakt hur de gått till och ibland flyter kortbedrägerier och bedrägerier genom social manipulation ihop, säger Matheus Eriksson, statistiker på Brå, Brottsförebyggande rådet, till Vimmerby Tidning.

Det är Brå som tagit fram statistiken över brotten i Vimmerby 2023 som nyhetsbyrån Newswhorty sammanställt. Sammanställningen visar att det i stor utsträckning är bedrägeribrotten som ökar mest. Kortbedrägerier har mer än tredubblats under året och bedrägerier genom social manipulation har mer än fördubblats, visar Brå:s statistik.

– Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning, säger Matheus Eriksson.

Gränsen mellan den brottstypen och kortbedrägeri är ibland svår att dra och brottstyperna går emellanåt in i varandra.

– Om en bedragare kommit över kortuppgifterna när brottsoffret exempelvis gjort ett kortköp på Internet är det kortbedrägeri, men om man lurat till sig uppgifterna genom någon form av social kontakt faller det inom den andra kategorin, säger han.

undefined
Företagaren Aina Wiger är en av många Vimmerbybor som utsattes för bedrägeri i fjol. I början av året blev hon uppringd av en man som utav sig att vara från konsumentverket. Hon hann dock stoppa bedrägeriet. Hon gick sedan ut för att varna andra hur lätt det kan vara att bli lurad.

En Vimmerbybo som drabbades i fjol är företagaren Aina Wiger som driver Hudvårdskompaniet. Hon anade dock oråd och hann stoppa bedrägeriet i tid. Sen gick hon ut för att varna andra för hur lätt det är att råka illa ut.

Hon är inte ensam att drabbas. 58 Vimmerbybor utsattes för kortbedrägeri och 61 för bedrägeri genom social manipulation under 2023. 2022 var det 16 respektive 26, så ökningen är markant.

Under våren höll också Vimmerby Sparbank en extra information för att förebygga bedrägerier. Bankens Berit Lundqvist gav det grundläggande rådet: Lämna aldrig ut några uppgifter till okända personer!

undefined
Polisens och Brås:s statistik skiljer sig ofta åt beroende på hur man delar upp och redovisar olika brottstyper och kategorier, men i stora drag visar de samma utveckling.

 Andra brott som ökat är stölder i butik, från 54 till 151 (180 procent) och inbrottsstölder som ökat från 12 till 28 (133 procent).

Bland de brott som minskat mest finns skadegörelse och misshandel.

Vanligaste brottet i Vimmerby är narkotikabrott med 195 anmälda brott.

Vad finns för skillnader i landet?

– I storstadsområden som Stockholm är skadegörelse mycket vanligare än i mindre orter, säger Matheus Eriksson.

Totalt anmäldes 1 504 brott i Vimmerby, enligt Brå. Det är 220 fler än året före.

– Det är alla anmälda brott, även trafikbrott, säger han.

Antalet anmälda brott ökade med drygt 17 procent i Vimmerby kommun i fjol. Det vanligaste brottet bland de 
1 704 som brott som anmälts är narkotikabrott. Men det är andra brott som ökar mest.
Antalet anmälda brott ökade med drygt 17 procent i Vimmerby kommun i fjol. Det vanligaste brottet bland de 1 704 som brott som anmälts är narkotikabrott. Men det är andra brott som ökar mest.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!