DOMEN: 46-åriga kvinnan slipper god man

På torsdagen kom domen i ärendet med den 46-åriga kvinna som haft god man trots att läkarintyget sa att hon inte behövde. Den gode mannen ville även bli hennes förvaltare men efter rättens bedömning står det klart att kvinnan vinner på alla punkter och slipper både god man och förvaltare.

Kalmar tingsrätt dömer till 46-åringens fördel. Överförmyndarens yrkande om förvaltarskap avslås och godmanskapet upphävs.

Kalmar tingsrätt dömer till 46-åringens fördel. Överförmyndarens yrkande om förvaltarskap avslås och godmanskapet upphävs.

Foto: Jessica Gow

Vimmerby2022-09-15 12:30

Vimmerby Tidning har tidigare skrivit om den 46-åriga kvinna som i mars i år tilldelades en ny god man mot sin vilja. Ett läkarintyg från juni i år visar att hon inte behöver sådan hjälp och enligt kvinnan själv har relationen med den gode mannen inte heller fungerat. 

Kvinnan fick hjälp av sina assistenter att koppla in en jurist och för två veckor sedan togs ärendet upp i Kalmar tingsrätt, där den nuvarande gode mannen anförde att han istället ville bli kvinnans förvaltare och att han också ville byta ut hennes fyra assistenter. 

46-åringens läkare, som hördes under rättegången, har enligt en av assistenterna som var närvarande hela tiden stått fast vid att kvinnan inte behöver varken förvaltare eller god man. På torsdagen kom domen där rätten dömer till kvinnans fördel. Tingsrätten avslår överförmyndarens yrkande om förvaltarskap och upphäver också godmanskapet för kvinnan. Hennes nuvarande gode man avsätts. 

I domen hänvisar tingsrätten till att det läkarintyg som Överförmyndaren haft som stöd för yrkandet om i första hand förvaltarskap och i andra hand fortsatt godmanskap är daterat. I ett nytt läkarintyg, som Vimmerby Tidning tidigare också tagit del av, görs bedömningen att kvinnan inte behöver ha en god man. 

– Det känns riktigt bra, hon blev så glad att hon gråter nu. Att det blev såhär är så självklart egentligen. Det har varit en lång och jobbig process, säger 46-åringens assistent till Vimmerby Tidning. 

Rättens samlade bedömningen är att det i nuläget inte finns någonting som visar att kvinnan behöver hjälp med att förvalta sin egendom. Samtycke är en förutsättning för fortsatt godmanskap om den berörda inte är i ett tillstånd där hen inte kan samtycka. Kvinnan har uttryckt en tydlig vilja att bli av med sin gode man och enligt rätten finns ingen anledning att tro att hon inte förstår vad saken gäller.

Susanne Möller, kvinnans juridiska ombud, berättar att hon inte blev särskilt förvånad över domen. 

– Jag är extremt glad över att det äntligen är löst. Det hade varit mycket märkligt med en annan utgång, säger hon till Vimmerby Tidning.

Enligt kvinnans assistent har den gode mannen i kontakt med både honom och 46-åringen tidigare betett sig "otrevligt." Det ska också ha följt med in i rättsalen för två veckor sedan.

– Jag kan väl säga att jag anser att man förde sin talan på ett märkligt sätt och att den gode mannen uttalade provocerande saker som gjorde att kvinnan blev väldigt ledsen. Enligt min erfarenhet är det inte särskilt vanligt, säger Susanne Möller.

När Vimmerby Tidning når överförmyndaren Kjell Alexandersson (M) på torsdagseftermiddagen har han ännu inte läst domen.

– Det mesta i den här frågan är konfidentiellt så jag vet inte om jag kommer att ha så mycket att berätta, säger han

Överförmyndaren kan i dagsläget inte heller svara på om man har för avsikt att överklaga domen eller inte. Inte heller hans ersättare på posten, Peter Högberg (S), kan uttala sig.

– När det kommer en dom så tittar man på den. Det är våra tjänstepersoner som tolkar skrivningarna och därefter gör man en bedömning. Jag har inte sett domen och vet inte i dagsläget, säger han.

Vimmerby Tidning har varit i kontakt med den gode mannen, som avböjer att kommentera domen.

"Jag är extremt glad över att det äntligen är löst. Det hade varit mycket märkligt med en annan utgång", säger kvinnans advokat Susanne Möller till Vimmerby Tidning.
"Jag är extremt glad över att det äntligen är löst. Det hade varit mycket märkligt med en annan utgång", säger kvinnans advokat Susanne Möller till Vimmerby Tidning.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!