Polisen om kommunens stora parkeringsmiss

Polisen har granskat de kommunbeslut som ligger till grund för parkeringsövervakningen i Region Syd. "I vissa fall fanns stora brister, som i Vimmerby", säger Henrik Monés, gruppchef för den grupp inom Polisens Rättsektion Syd som hanterar parkeringsbestridanden.

Polisen uttalar sig kring Vimmerby kommuns miss kring parkeringsövervakningen. "Mig veterligen har det aldrig funnits ett giltigt kommunbeslut i Vimmerby", säger Henrik Monés, gruppchef för den grupp inom Polisens Rättsektion Syd som hanterar parkeringsbestridanden.

Polisen uttalar sig kring Vimmerby kommuns miss kring parkeringsövervakningen. "Mig veterligen har det aldrig funnits ett giltigt kommunbeslut i Vimmerby", säger Henrik Monés, gruppchef för den grupp inom Polisens Rättsektion Syd som hanterar parkeringsbestridanden.

Foto: Jimmy Karlsson, Mikaela Landeström/TT

Vimmerby2024-07-01 15:17

Den kommunala parkeringsövervakningen i Vimmerby är satt på paus. Det eftersom att det visat sig att kommunen inte har ett giltigt kommunbeslut för att få bedriva parkeringsövervakning. Henrik Monés uppmärksammade i början på året att kommunbeslutet inte var giltigt. 

– När jag tillträdde som gruppchef så ville jag bilda mig en uppfattning om hur det såg ut i kommunerna som jag jobbar mot. Så i början av året gick jag in och granskade de kommunbeslut som fanns och noterade då att det fanns brister, berättar han.

Beslutet som Vimmerby kommun grundat sin parkeringsövervakning på fram tills våren 2024 är 21 år gammalt

– Man har haft ett beslut men det har inte uppfyllt lagkravet. Det är inte så att man tar ett kommunbeslut kring kommunal parkeringsövervakning varje år. Utan ofta fattar man ett beslut som sedan är liggandes och man jobbar utifrån det år efter år. 

Vad var det som saknades för att beslutet skulle vara giltigt?

– I andra paragrafen i lagen om kommunal parkeringsövervakning står det tydligt två krav. Det ena är att man ska ange det område som parkeringsövervakningen ska omfatta. Det andra är det minsta antalet parkeringsvakter som behövs. Det kommunbeslut som man hade, och som jag uppmärksammande kommunen på i januari, innehöll inget av dessa. I maj skickade man in ett nytt beslut till oss och då hade man missat att lägga till minsta antalet parkeringsvakter. 

Hur länge har Vimmerby kommun saknat ett giltigt kommunbeslut?

– Mig veterligen har det aldrig funnits ett giltigt kommunbeslut i Vimmerby. Eftersom vi har efterfrågat det och de har inte kunnat presentera det för oss. Därför har vi gått vidare med att börja undanröja de parkeringsanmärkningar som bestridits till oss.

Hur långt bakåt i tiden går en parkeringsanmärkning att bestrida?

– Där har vi en lag som går in som heter "Lag om felparkeringsavgift" och i den nionde paragrafen så står det att en parkeringsanmärkning kan bestridas absolut senast sex månader efter att man har betalat in felparkeringsavgiften. Så är det äldre än så kommer vi att avvisa. 

Kommunen har sagt att de tidigare fått okej av polisen att bedriva parkeringsövervakning. Hur kan det komma sig?

– Jag vet inte vad de syftar på. Det enda jag kan tänka mig är att polisen tidigare har förutsatt att kommunen har ett korrekt beslut. Det är vår utgångspunkt överlag att kommunerna gör rätt, och det gör man så gott som överallt annars också. 

Är det vanligt att det finns sådana här missar i kommunbeslut kring parkeringsövervakning?

– Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker att de flesta av de 58 kommuner som vi har i Region Syd har korrekta beslut. Nu är det otur att man i Vimmerby missat att kontrollera att beslutet är korrekt, det är lätt hänt. 

Vimmerby kommun ska nyligen ha skickat in ett nytt kommunbeslut. Är det giltigt?

– Det beslut vi fick till oss i maj uppfyller inte lagkravet. Om de har fattat ett nytt beslut efter det så är det inget som har kommit fram till oss ännu. 

Fram tills att kommunen har fått klartecken att det nya beslutet om kommunal parkeringsövervakning är godkänt så är parkeringsövervakningen pausad. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!